Nummõr' 283
Lehekuu 14. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lehmäpidäjit om veitüs jäänü
 • Uudissõ
   
 • Umal Pidol laul üts Eesti parõmbit poissõkuurõ – Põlva maakunna uma
 •  
 • Suvõl lätt abipolitseid inämb vaia
 • Elo
   
 • Teküs pensionilisa kasvuhuunist
 •  
 • Karula miis Krüüneri Teo oppas lindamist avvustama
 • Märgotus
   
 • Om luuduskaitsõkuu
 •  
 • Kildakõisi «Teemi är!» talgopääväst Vanal Võromaal
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Umal Pidol laul üts Eesti parõmbit poissõkuurõ – Põlva maakunna uma
   
  Allasõ Tiia
    
   
  Kirotari Mart Põlva maakunna poissõkoori iin mängmän. (Kirotari Lea pilt) 
    
  1. piimäkuu pääväl laul Umal Pidol ka üts parõmbit ja ainumb uma lõõdsamängjäga poissõkuur kõgõ Eesti pääle.

  Õkva nii hinnas’ Põlva maakunna poissõkuuri Eesti Miihilaulu Seldsi (EMS) juhatusõ edemiis Karotari Arvi Mooste koolin, kon üleminevä riidi oll’ koori 10. aastapäävä kontsõrt.

  Pido alostusõs mänge jo tunnõt lõõdsamängjä Kirotari Mart (11) «Ukuaru valssi». Mardi jaos om tullõv Uma Pido jo tõnõ – laulman oll’ tä ka Põlva Instikurmun peetül pidol.

  Seokõrdsõ Uma Pido mudilas- ja latsikuurõ laulõst miildüs Mardilõ kõgõ inämb Piret Rips-Laulu ja Contra võrokeeline «Rannitsakandja».

  Tuud laulsõ Põlva maakunna poissõkuur ka Tarton poissõkuurõ võikilaulmisõl. 13 koori hulgan tulti neländäs.

  ««Rannitsakandja» iist kitt’ meid Tarton ka üts hindaja Kochi Triin. Tä ütel’: kuis lugu, nii poisi,» kõnõl’ poissõkoori üts juht Heinaste Eda.

  Tõnõ koorijuht Juurma Kersti ütel’, et esieränis tege häädmiilt, ku saa mõnõst tähelepandmalda poisist hää laulja tetä.

  Ütte rassõmbat tüüd koori man – as’aajamist ja rahaküsümist – tege Veidenbergi Lily.

  Kümne aasta joosul om koorin laulnu poissõ 100 ümbre. Parhilladsõ 28 lauljat omma peri päämidselt Põlva, Vilustõ, Mooste ja Kanepi kandist.

  Põlva maakunna poissõkuur om üten löönü mõlõmbal Umal Pidol – nii et tullõv om kolmas. Kokko lätt Umma Pitto säidse poissõkuuri.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin