Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
  Lavkatsõõr Hiiumaal
   
  1980. aastil es saa kiäki ilma kutsmalda ja passilavvan käümäldä Hiiumaalõ. Sai sis perrega kutsõ Villändi kultuurikooliaigsõ sõbra Asta käest küllä tulla.

  Pääliinan oll’ latsi tandsu- ja laulupido läbi saanu. Ollimi kah sääl ja otsustimi, et läämiki edesi praami pääle. Latsilõ suur sõit, edimäne mere pääl.

  Küläkosti es olõ suurt midägi üten võtta. Poodi olli laulupido peräst viil tühembä ku muido – kõik fondi lätsi sinnä. A Hiiumaa tutvist osa olli plaannu, et pidävä uma talvidsõ juubõli suvõl, ku mi küllä tulõmi. Hääd söögikraami oll’ hädäste lavva pääle vaia.

  Astalõ tull’ mõtõ, et ku mi teesi nii, et võtassi hinnäst lavka sappa ja käüssimi terve vahmiiliga ostman, nigu norm ette näge. Lavka juht ollõv väega nal’amiis ja vast ei nakka ämmärdämä.

  Vot ja sis läts’ valla. Tuu reis sai väega vahva. Jõudsõmi inne lavkat pargi viirde. Kulssimi külärahva aasmist ja uudissit. Lavka man lassõ mu viisakas miis sis mutikõsõ ette ja avit’ noil rattidõ pääle kompsõ panda ja sis ostsõmi mi viiekeste.

  Teimi uma massinaga haagi sisse ja käänimi järgmäste lavka piätüste. Kõik tull’ kõrdamisõlõ.

  Lavkamiis sai mi jandist arvo kolmandan piätüsen. Kitse mu mehe Priidu julgust, et tä külämuttõ ku daamõga ümbre käü, ja sis küsse, et kohe mi tuu kraamiga läämi? Kõnõlimi nigu asi oll’. Viimätsen piätüsen ütel’ lavkamiis külärahvalõ, et tan om üts tark miis Tal’nast – laskõ ette ummi tibupoigõga, ja kässe latsõ ritta võtta.

  Asta puul uputimi osa lavka päält saaduid vorstõ ja lihha kaivo. Olli olnu kavva värski. Tuu oll’ aig, ku viiner oll’ mahlanõ ja keeduvorst hõrk.


  Raudkatsi Ene,
  võrokõnõ Kurõmaalt


   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin