Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
      
   
   
  Läti lapjumehe kaibva 1926. aastal Mustajõkõ süvembäs. Elo om edesi lännü: 1936. aastal oll ́ kaibjas joba kopp. 
      
    Võromaa Muusõumi pildi 
      
  Ei saa mi läbi Lätildä
   
  Mõnistõ kant ehk Mehkamaa om kõgõ häste läbi saanu naabridõ lätläisiga, olkõ sis mõtsavele talon vai Päkädsimaal kävven, kaupa ja kultuuri vaihtõn. Iks om antu sõbrakäsi ütstõõsõ avitamisõs.

  Sõprusõlõ avit’ üten mõisnik Wulff, kes es suta kuigi otsusta, kumb kant om ilosamb elämises, kas Mehkamaa vai Lätimaa, ja tuuperäst ka mõisa sai nii siiä ku ka Koivaliina.

  Mustjõgi om kõgõ umma jõudu näüdänü ja kuivõmbit kotussit üle ujotanu. Inemine om püüdnü kah umma jõudu näüdädä ja om mitmit kõrdo jõkõ süvembäs tennü, esieränis Roosiku silla man.

  Edimädse pildi pääl om nätä, kuis 1926. aastal Lätist peri lapjumehe Mustajõkõ süvembäs kaibva.

  Jõõ veeren om nätä ülekaejit ja ka rahalaiv, selle et üts noist kaejist, häältpuult edimäne om töiejuhataja autojuht Sandti (Salveste) Leonhard, kes palgarahaga om peräle jõudnu. Arvada tuuperäst käävä lapjumiihi lapju kipõmbahe kah.

  Kümme aastat ildamba oll’ vaia jälki sama kotusõ pääl jõkõ süvembäs tetä, a seokõrd üteldi lätläisi abist är ja appi võeti kaibma kopp KAPPA, mis tekk’ joba parõmbat ja kipõmbat tüüd.


  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin