Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Rassõ kevväi
   
  «Ooda, puu ei olõ viil lehte lännü!» hoiat’ tutva elotark inemine, ku paar nädälit tagasi juttu oll’, et päiv paistus ja välän joba lämmäkraadi, vast omma nuu vanainemise seos kõrras päsnü, kiä tiidvä, et ku ütskõrd minnä tulõ, sis tulõ minemine kimmähe keväjä.

  Päält tuud juttu läts’ Kaika Laine ja hulk tõisi inemiisi, kiä seod pikkä ja rassõt keväjä tulõkit vasta es pia.

  Seo kevväi om olnu kõigilõ rassõ: inemiisile, mõtsaeläjile, kallolõ paksu järveijä all ja nigu põllumehe kõnõlõsõ, ka talvõviläle.

  Ilmajaam lupa-i viil seos nädälis suurt keväjäst lämmind, midä mi kõik nii väega oodami. A vihma joba tulõ ja külh joud ka lämmi perrä ja elo lätt edesi. Lämmind süänd niikavvas kõigilõ, hää Võromaa inemise!
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin