Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
    
   
  Ruitlasõ Olavi
  reformimiis
   
    
  Üts riik, üts kaitsõala
   
  Tal’na ringkunnakohtun lõppi Nabala kaivanduslupõ vaiõlus. Kohus löüdse, et keskkunnaministeeriümil oll’ ekäpiten õigus ettevõttidõ kaivandamislupõ läbikaeminõ saisma panda.

  «Nabalan ei saa kaivandamisluaga edesi minnä, selle et mi teemi sinnä hoobis kaitsõala,» selet’ keskkunnaministri Rosimannusõ-Pentusõ Keit. Keskkunnaministri nimi kõlas külh nigu Kivirünta-Punta-Änta, a näet, kavva koogut’, lõpus tekk’ iks är! Nabala pästmise iist nakka ma tedä tenütähes Pentiumis kutsma. Intel-Rosimannus-Pentium-Keit.

  Inemine pruuv iks asjo ette võtta. A niipia ku tä ettevõtjas saa, tüküs inemine ettevõtja nime takast är kaoma ja perrä jääs õnnõ kasumi pääle minejä ahnõpäits.

  Nii omgi mul egä kõrd hää miil, ku ma kuulõ, et maa inemiisi ja ettevõtjidõ käest är võetas ja luuduskaitsõalas tetäs.

  Ku kiäki viil taht midägi ette võtta ja kätt luudusõ vasta nõsta, sis tulõtagõ Kilgi Reinu miilde. Timä tekk’ Painkülä õlitehassõ ja mõtõl’, et nakkas rapsist õlli tegemä.

  A raps vai õlikaal om rüpsi ja kapsta luuduslikust ristämisest tekkünü värd. Niisama nigu Kilk esi, ja as’a loogilinõ tullõm oll’gi pankrot. Õlist Kilki inämb umakõrda kõlladsõ rapsiga ristädä es saa ja oll’gi asi vaga. Luudusõga ei massa janti, olkõ Kilgi asi kõigilõ ettevõtjilõ oppusõs.

  Kilk om kaal ja muu ku kaali külge ei tä esi ega mõni tõõnõ Mitšurin niisama lihtsäle teda ei poogi...

  Ess-suuga oll’ sama jama. Arõndaja (loe ettevõtja, selle et suust turba kaibminõ ei olõ määnegi arõndaminõ; suu esi om hinnäst aastatuhandit arõndanu, inemine saa tuu arõndamisõ õnnõ är tsurki) kaivas’ kohut piten, üles ja alla, a 2010. aastal võtt’ Urvastõ vallavolikogo Ess-suu kotusõpäälidse kaitsõ ala.

  Kohtuvaiõlusõ ettevõtjaga vist seenimaani käävä. Selle et saamishimo om ettevõtja seen nii kavva, ku midägi ette võtta om.

  Kaitsõaladõga piäs kipõstõ haldusreformi är tegemä. Üts vabariik, üts kaitsõala.

  Matsalu ja Imäjõõ suursuu kokko, Ess-suu ja Nabala kah. Alamb-Pedja niisama. Kõik olõssi üts suur kaitsõala ja rahu majan.

  Tahat lapju maa sisse lüvvä, võtat umavalitsusõst lua. Ega vällämaa rikas turist ei taha nätä, mis meil maa seen om, timä mass tuu iist, mis maa pääle jääs. Mõtsu, soiõ, vaikusõ ja kiholasõpirinä iist!


   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin