Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
    
   
    
  Helüplaadiga luulõkogo
   
  «Silmä iks taiva poolõ, süämevärehti valla ja juurõ kimmähe kodokandin – niimuudu olõ käünü umma tiid,» kirotas uma edimädse luulõkogo alostusõs luulõtaja Trummi Riina (52).

  Elo- ja tüütii om veenü Riina Villändi liina. A luulõkogo «Taivakõ, mu elo Laivakõ» om iks võro keelen – ku tä Võro liinan sündü, oll’ seo timä edimäne kiil.

  Trummi Riina ots luulõn säändsit rato, mis jääse ilmalärmist kavvõ. Nii ku vanan rahvalaulun kõnõlõs luulõtaja kõgõ luuduga hindä ümbre – näütüses «Ni pall’o om mul, Keväjäkene, suuvõ – suurõmp om, et suud mullõ annasit suulõ.» Luulõ abiga andas lugõjalõ kah käsukirä: «Meil tulõ vaimun kasuda nink siistpuult rõõmun kosuda» vai «Är’ hoidku hinnäst uhkusõn, kuis muido saat olla kirkusõn».

  Luulõtaja kõnõlõs ka taivadsõ Luujaga. Umaaignõ velitside umakeeline luulõ om löüdnü mitusada aastagat ildamba vana traditsiooni jakkaja.

  Luulõlõ passis hääs seltsilises muusiga – Trummi Riina om koorijuhataja ja muusigaoppaja. Mitu luulõtust om timä hindä puult viie saanu.

  Laulõ viisega saa kullõlda helüplaadilt, mis käü kogoga üten. Helüplaadil lugõ tä esi umma luulõt ja viiemeistri Lattika Urmas improvisiir klavõri pääl. Pildi om luulõkogolõ loonu kunstnik Neidre Naima.

  Kiä tulla saa, om oodõt 3. lehekuu pääväl kelläs kuvvõs õdagu luulõkogo näütämisele Villändin Sakala keskusõn. Sääl om ka raamadupilte näütüs, Lattika Urmas mäng klavõrit ja laul Tamra Kait. Luulõkoko saa Võro instituudist.


  Nele Reimann-Truija,
  luulõkogo keeletoimõndaja


   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin