Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
        
   
   
   
  Plaado Maritte Arianne. Kikka Liis. Kaarsalu Kadi

  (Kabuna Kaile pildi)
   
        
  Adsoni-võistlus lei rekordi
   
  Allasõ Tiia
   
  Adsoni-nimelidsel võrokeelidse luulõ lugõmise võistlusõl lugi timahavva luulõtuisi rekordarv latsi – 42.

  25. mahlakuu pääväl sai Sännä kultuurimõisa saalin kuulda süämlist võrokeelist luulõt. Latsi oll’ ilolugõma tulnu Mõnistõst Ruusani ja Põlvast Verskani – latsiaialatsist nikagu gümnasisteni.

  «Ti kõik olliti ütlemäldä tubli,» ütel’ hindamiskogo nimel Sarapuu Indrek. «A nii mõndagi kullõldõn tahtsõ hing kinni jäiä.»

  Hindajide meelest lugi pääpreemiä saanu Kaarsalu Kadi Põlva ütsigümnaasiumist Kauksi Ülle luulõst kokko säetüt kavva «Ussõ pääl üteld» lavakoolin opja tasõmõl.

  Üten Variusõ tiatri näütlejä, aolehe Koit toimõndaja Sarapuu Indrekuga hindsi latsi ilolugõmist Rõugõ rahvamaja juhataja Köötsi Riina ja aokiränik ni kiränik Rõõmu Grethe.

  Kats kõrda loeti Iheri Rihhardi «Vana varõsõ laulu» ja Leimanni Eve luulõtust «Presidendi man». Adsoni Arturi luulõtuisi loeti kolmõl kõrral.

  Oll’ ka säändsit lugõjit, kinkalõ oll’ luulõtusõ tennü vanaimä vai oppaja – näütüses Kärbla Rasmusõlõ Vilustõst Mältoni Sirje ja Andrejevi Hendrikulõ Parksepäst Käre Ene.

  Luulõ lugõmisõ võistlust peeti 14. kõrda. Kõrraldi Võro instituut ja MTÜ Sänna Mõisakeskus kuuntüün MTÜga Sänna Kultuurimõis. Ilolugõmisõ võistlusõ jaos anni rahha Eesti Kultuurkapital ja Rõugõ vald.
   
  Adsoni-võistlusõ parõmba
   
  Latsiaid – 1. klass

  1. kotus Plaado Maritte Arianne, 4a, Veriora latsiaid
  (Mältoni Sirje «Susi tull’ mõtsast», oppaja Plaado Marii, Langa Tiina)

  2. kotus Sikamäe Kristella, 4a, Põlva latsiaid Mesimumm (Norringi Kadri «Illos Eestimaa», oppaja Toropi Inge, Hallapi Lea)

  2. kotus Kukka Jane Liis, 1. klass, Parksepä KK
  (Holtsi Leila «Kunna-Madisõ jahilugu», oppaja Käre Ene)


  2–4. klass

  1. kotus Parhomenko Aadi, 3.a klass, Mammastõ LAK
  (Contra «Raanitsakandja», oppaja Lepassoni Marju)

  2. kotus Sibula Roos-Marleen, 3. klass, Kääpä PK
  (Holtsi Leila «Varõs Jaagu kaljatego», oppaja Kähri Jana)

  3. kotus Andrejevi Hendrik, 2.b klass, Parksepä KK
  («Tsia maja», rahvaluulõ perrä säädnü Käre Ene, oppaja Käre Ene)


  5.–9. klass

  1. kotus Kikka Liis, 8.b klass, Võro Kreutzwaldi G
  (Vananurmõ Ilmari «Olõ vihm», Liisi perreperimüsest mano pandnu ja opanu Linnamäe Helena)

  2. kotus Vodi Mirjam, Tootsi Johann-Kristjan, 7. klass, Haani kuul
  (Leimanni Eve «Presidendi man», oppaja Leidi Kersti)

  3. kotus Saarõ Hipp, 5. klass, Osola põhikuul
  (Saarõ Evar «Ood Uma Pido rahvalõ», oppaja Kübärä Merili)


  10.–12. klass

  Pääpreemiä Kaarsalu Kadi, 11.c klass, Põlva ÜG
  («Ussõ pääl üteld», kokko säet Kauksi Ülle loomingust, oppaja Punaku Maia)   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin