Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
    
   
  Latsõ Pokumaa vallategemise pääväl pokusiid tegemän. (Kuulmetsa Heli pilt) 
    
  Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
   
  Kuulmetsa Heli
   
  Pokumaa tekk’ pühäpäävä ussõ suvõs vallalõ ja vahtsõnõ juht Konnula Airi plaan hulga ettevõtmiisi, et pästä Pokumaa ärmüümisest vai eski ärandmisõst.

  «Üten Nõiariigi ja suurõtiimuusõumiga tulõ sääne ettevõtminõ nigu «Latsi lõunamaa» – minevä aasta olli ütidse küläliidsimängu ja kaardiga voldigu. Seo aasta tulõva mano säändse kaardi, et ostat perrepiledi üten kotusõn, saat katõ päävä joosul järgmiisin kotussin odavamba hinnaga kävvü,» seletäs Konnula Airi.

  Keskkunnainvesteeringide keskus andsõ rahha vahtsidõ matkaratu tegemises.

  Üten Villändi kultuuriakadeemiäga tetäs Pokumaal hainakuul hobõsõtüü nätäl, edesi tetäs kontsõrtõ ja põimukuul tulõ ka suvõlavastus «Pokumäng». Sügüse tetäs Pokumaalõ kama tegemise tüütarõ.

  Konnula Airi luut noidõ ettevõtmiisiga Pokumaa tüütäjide (suvõl katõssa, talvõl kolm) palgaraha vällä tiini.

  «Timahava Urvastõ vald meile rahha es anna, kuigi kõik tüütäjä omma Urvastõ vallast.

  Kanepi vald kah es anna,» ütles Konnula Airi. «Riigi käest saimi 15 000 eurot ja Põlva maavalitsus andsõ 1600. Et ots otsaga kokko tulla, piät esi vähämbält 50 000 mano tiinmä. Ku tahami Pokumaad ka talvõl vallalõ hoita ja investeeringit tetä, om summa pall’o suurõmb.»

  Urvastõ valla käest saadi minevä aasta 640 eurot.

  Urvastõ vallavanõmb Rooni Riho ütles, et timä nägemise perrä võissi Pokumaa olla hoobis riigimõtsa majandamisõ keskusõ (RMK) man.

  «Täl piät olõma üts rikas «peigmiis», kes tedä edendä jõud,» märgotas vallavanõmb. «Taa mitmõ valla ja maakunna vaihõl olõminõ ei tii hääd. Ku kõik omma peremehe, kes sis periselt vastutas ja tege? Vast piässi ülepää eräumandilõ andma?»

  Konnula Airi om toolõ plaanilõ vasta. «Tuu olõs nigu petmine,» ütles tä. «Sis piässi terve tsihtasutusõ lakja saatma ja vahtsõ tegemä, parõmb tetä kuuntüüd RMKga ja pruuvi õks esi toimõ tulla.»

  Nii kutski Airi kõiki suvõl Pokumaalõ küllä, et Valteri Edgari loomingu ja luudusharidusõ keskus Urvastõ kihlkunnan iks alalõ jäässi.


   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin