Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
  Moosteh hoiti perändüst
   
  Pentsa Kristina
   
   
  Hainsoo Meelis avitas Ojasaarõ Tiiul võrokõisi lippu Mooste folgipitto tuvva (Pentsa Kristina pildi) 
    
  Riidi, 26. mahlakuu pääväl veivä 200 tandsjat, iinotsah perändüseaasta tulõhoitja Ojasaarõ Tiiu ja Mooste vallavanõmb Needo Ülo, vahtsõ võrokõisi lipu Mooste viinavabrigu moro pääle. Sääl tetti vallalõ XIV Eesti rahvamuusigasäädüngide festival Moisekatsi Elohelü.

  Kultuuriperändüse aasta puhul Põlva maakunna tulõhoitjas valitu Ojasaarõ Tiiu kitt’ nii võrokõisi lippu ku Mooste folgipito.

  «Vahtsõl lipul om väega hää sõnnom – mi olõmi kõik võrokõsõ, üts rahvas,» ütel’ tä.

  Moisekatsi Elohellü pidä Tiiu ummamuudu ettevõtmisõs terveh Eestih. Kõgõ rohkõmb kitt’ tä üle järve laulmist, kon laulu kullõmisõs piät tassakõistõ kõrvu liigotama. «Kõkkõ ei piä kõva helüga ette tuuma,» arvas’ Tiiu tõistmuudu noist, kes järve veeren nurisi.

  Tiiu mõist uma perändüseaasta tulõhoitja tiitli pääle õnnõ ohada. Sääne au oll’ tälle väega uutmada, a hää tunnõ.

  Tiiu laul Käokiräse folklooriansamblin üteh tütrega. Vannoh laulõh tund tä väke, midä piät latsilõ edesi andma. «Majalõ ei saa panda katust, ku ei olõ vundamenti,» kõnõl’ tä.

  Tiiu om latsilõ opanu, et lugõ tuu, ku inemine tege ummi asjo süämega. Poig Toomas (18) om andnu süäme lõõdsamängolõ. «Tä võisi taad har’ota söömäldä-joomalda,» ütel’ Tiiu.
   
   
   
    
  Pääle Moisekatsi Elohelü vällähõikamist saadõti naasõ keldrihe ja mehe viinavabrikuhe. Keldrin lauliva mehe ja viinavabrikun olli nabatandsja.

  Et mehe keldrin väega põnõva es paistu, tull’ naisil uudishimo pääle, et mis viinavabrikun tetäs. Ku ma taa pildi tei, hõigas’ üts naanõ: «Oi, uma miis vaht vasta!» Naasõ löüdse, et om iks suur ülekohus, ku naisilõ pantas vanamehe jaurama ja mehe saava puulpallit naisi kaia.
   
    
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin