Nummõr' 72
Paastukuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tetäs umakeelitsit saatit
 •  
 • Võrumaal omma kõgõ külmembä üü
 •  
 • Võro kirämehe teivä «Tunnikontrolli»
 •  
 • Tulõ luulõvõistlus Adsoni Arturi avvus
 • Elo
   
 • Rotirahva õnnõtus: 16 sorka jäi handapiten kokku
 •  
 • Uma nimega vorst'
 •  
 • Luigaq külmähädän.*
 • Märgotus
   
 • Saamõ vahtsõstsünd
 •  
 • Latsi iist piä-i kiilt är käkmä!
 • Kagahii
  Küsümine
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Kas egäüts' või Räpinä paprõvabrikulõ vanapapõrd viiä?
   
  Räpinä paprõvabrigu päälik Mälbergi Meelis:
   
  «Vanapapõr' om väega oodõt! Tuu om meile jo tuurainõ. Tuun mõttõn om meile vanapaprõ tuuminõ nigu mõtsast palgi võtminõ ja saekaatrilõ viimine. Õnnõ mõts jääs alalõ.

  Meil kulus paprõ tegemises kümme tonni vanapapõrd üüpäävän.

  Inemiisi tuudust paprõst jääs meile veitüs, piämi iks suuri ettevõttidõ käest kah mano ostma.

  Eestin teküs vanapapõrd ülearvo, inämbüs tuust lätt prügümäele. Meil aga jakku-i papõrd.

  Tuuperäst oodami papõrd väega ja ütsikile inemiisile massami taa iist samma hinda nigu suurilõ tuujilõ.

  Tuugõ vanapapõr' esi kohalõ, tuu kaalutas üle ja raha mastas õkvalt kätte. Olku sis tuud papõrd kümme vai sada killo.

  Vanapapõrd võedas vasta Räpinä liinan Pargi 23 Räpinä paprõvabrigu laon.
  Ku paprõ esi paiga pääle tuut, sis mastas taa iist niimuudu:

  ekä sorti vannapapõrd segiläbi - 20 senti kg
  aolehe, aokirä, kataloogi - 50 senti kg
  lainõpapp', kartong - 40 senti kg
  kõvvu kaasiga raamadu - 10 senti kg

  Papõr' tohe-i olla likõ, räpäk, seen tohe-i olla metälli, kilet jms.
  Ku pakuti suurõmbit kogossit, sis saa transporti kõrralda. A 100 killo olõ-i viil suur' kogos.»

  küsse Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Tahassi, et Vilja Selverist saassi võrokõstõ uma ja hää kauplus!

  A-Selveri päälik Taube Ain opsõ Vilja Selveri vallategemisõs är võrokeelidse tervitüse

   
     
   Uma Lehe sõbõr!