Nummõr' 281
Mahlakuu 16. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kevväi tulõ mahlaga
 • Uudissõ
   
 • Viitinä kuuridsavõistlus sai napilt pästetüs
 •  
 • Haanin om eloviiekeskus
 •  
 • Paku Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Vana Võromaa käsitüüliisi voldik
 • Elo
   
 • 100aastanõ umblõja
 •  
 • Robotipalanik Haani koolin
 • Märgotus
   
 • Esitett traktor aolukku!
 •  
 • Märgotagõ vällä, kuis maaello vahtsõst üles ehitä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Kirä
  Perämäne külg
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
   
  Juhtkiri: Valimisõ joba õhun
   
  Nigu õhun om tunda keväjät, om elon joba tunda, et sügüse tulõva valimisõ. Muudu omma lännü kingitüse ja vastavõtu aasta joosul sündünü latsilõ. Egäsugumaidsi tarri ja huunidõ vallategemise omma säetü seo keväjä, suvõ ja sügüse algusõ pääle.

  Vanalt Võromaalt Riigikokko valitu poliitigu säädvä hinnäst egä suurõmba arotamisõ ja kokkosaamisõ mano ja võtva sõnna, midä kõkkõ saanu är tetä, et mi kandin elo parõmbas lännü. Nimä hoolitsõsõ, et näide eräkund iks mi kandin «pildi pääl» olnu.

  Ja no muidoki ei olõ tuu juhus, et pensionääri saava Võro liinan ilma rahalda sõita õkva jüripääväst...

  Hulk inemiisi omma kutsutu sügüse valimiisil kandidiirmä. Pall’o mõtlõsõ, kas tuust om määnestki kassu vai olõ-i mõtõt umma aigu sändse as’a pääle kuluta.

  Tunnustust väärt omma Kanepi noorõ, kiä omma vällä hõiganu, et kandidiirvä vallavolikokko uma valimisliiduga. Tiiä-ei, kuis näil volikogotüüs väke jakkus, a vähämbält omma nä pandnu märkmä tuu pääle, et nuuriga piät inämb rehkendämä.

  Ikõtas külh kõikaig, mille noorõ maalt är läävä, a umavalitsusõ ei tii kuigi pall’o tuus, et nuuri siin hoita vai päält haridusõ saamist tagasi tuvva. Tuuperäst võissi noorõ muialgi ku Kanepin julgõmbahe valla- vai liinavolikokko kandidiiri. Noorõ toova värskit mõttit ja tiidvä kõgõ parõmbahe, miä tennü näide elo maal parõmbas.
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin