Nummõr' 281
Mahlakuu 16. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kevväi tulõ mahlaga
 • Uudissõ
   
 • Viitinä kuuridsavõistlus sai napilt pästetüs
 •  
 • Haanin om eloviiekeskus
 •  
 • Paku Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Vana Võromaa käsitüüliisi voldik
 • Elo
   
 • 100aastanõ umblõja
 •  
 • Robotipalanik Haani koolin
 • Märgotus
   
 • Esitett traktor aolukku!
 •  
 • Märgotagõ vällä, kuis maaello vahtsõst üles ehitä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Hoobis miihi kiusatas!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, miis 
    
  Kõnõldas, et kõikvõimaligu salabande, maffia ja musta jõu mugu sõkva seksiäri kaudu naisi hindäväärikust maaha, sundva naisi kõgõs jälles. Mu meelest om sääne arvaminõ veidükese ütepuulnõ.

  Ma saa arvo, et joba luudusõ puult omma as’a niimuudu säedü, et mõlõmba ei saa kuigimuudu kõrraga pääl olla. Üts piät õks alamba, tuu tähendäs rohkõmb alomadsõ kotusõ võtma. A millegiperäst peetäs kõgõ tuus kahjosaajas naistõrahvast.

  Ma arva, et as’a omma vastapiten. Seksiärin om kaotajas poolõs miis. Timä om tuu masja puul. Huur lask hinnäst tunnikõsõ alambas pitä ja võtt tuu iist 50–100 eurot. Inemiisil om viil hallõ kah: kaegõ, midä inemine piät leevätiinmises tegemä, või jummal... A lits tege tüüd tarõn, täl ei olõ tüütegemises vaia esiki tüürõividõ pääle rahha raisada...

  Soomõ tüüle lännü mehe tiinvä 9–12 eurot tunnin. Toukasõ lummõ, ehitäse majju, laivu... Hoora võtva tuu iist teenidü raha lihtsäle tubli inemise käest är... Ja mis üle jääs, toolõ aja uma naanõ näpu taadõ...

  Naasõ omma pereluumisõ man harilikult tuus otsustajas poolõs. Kaesõ nä miist tuu perrä, kas tä jõud perre är süütä, latsi koolita ja peret Egiptustõ puhkama viiä. Naanõ vali, kas edesidsen elon om timä perreautos Volkswagen Passat vai Leksus, üürikortõr vai katõkõrdnõ elomaja hään rajoonin. Tuud kutsutas naasõlõ sissekodeeritüs turvalidsusõvajadusõs.

  Mehele om joba sisse kodeerit, et tä piät uma perre är süütmä. No ja süütki. A mis tä vasta saa? Eloaig om tä umal naasõl riistapiten peon ja tuu tõmbas tedä täpsele sinnäpoolõ, kohe timä arvas, et näide elo minemä piässi!
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin