Nummõr' 281
Mahlakuu 16. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kevväi tulõ mahlaga
 • Uudissõ
   
 • Viitinä kuuridsavõistlus sai napilt pästetüs
 •  
 • Haanin om eloviiekeskus
 •  
 • Paku Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Vana Võromaa käsitüüliisi voldik
 • Elo
   
 • 100aastanõ umblõja
 •  
 • Robotipalanik Haani koolin
 • Märgotus
   
 • Esitett traktor aolukku!
 •  
 • Märgotagõ vällä, kuis maaello vahtsõst üles ehitä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Ku kogomisõga häste lätt, annami vällä raamadu «101 esitettüt traktorit»
   
  Esitett traktor aolukku!
    
   
  Harju Ülle pilt 
  Padari Ivari vanaravvaplatsi päält ärpästedü traktoriga. «Päältnätä olõs nigu tegemist T 25ga, a periselt om asi tollõst kavvõl! Puhas umalooming, kon om kokko pant UAZi edesild, Urali tagasild ja Perkinsi kombainimoodor. Legendi järgi tett Elvan, säält jõudnu Misso ja säält sis taha Refonda platsi pääle,» tiid Padari Ivari. 
    
  Üts umaette aig Eesti põllumajandusõn om tuu, ku inemise teivä koton esi hindäle traktorit. 1970.–80. aasta.

  Oll’ jo niimuudu, et kolhoosist hobõst saia oll’ küländ rassõ, hindäl oll’ hobõsit veidü. Kuis maad tetä? Punkt üts: teit kolhoosi traktoristilõ pooligu. Punkt kats: rentset kolhoosi hobõst. Punkt kolm: tegit esi hindäle traktori. Punkt neli: pandsõt eide adra ette.

  Traktorit jo tetti esi umajago ja tehniliidsi võimaluisi om satu. Kost noid juppõ kokko saadi? Kolhoosi tüükuast ja egält puult muialt.

  Tuu om ilmadu inseneritarkus, kuis noid kokko panti. Tuu tarkus es tohtnu niisama kaoma minnä. Näütüses mi Navi külä pääl olli uma tehnigamehe, kes traktori valmis teivä – Runtali Eedi ja Meltsovi Endli.

  Vahel sõidat vanaravvast müüdä ja kaet, et jälki om üts uma ao mälestüsmärk är vannarauda tuudu.

  Tihtipääle om niimuudu, et inemise ostva hindäle elämise. Traktor ei olõ näidega emotsionaalsõlt köüdetü, et olõs vanaesä tennü vai midägi. Inemise võtvagi tuud ku vannarauda.

  Sis mul tull’ sääne mõtõ, et hääkene külh, ku mi ei suta kõiki noid vannu traktorit pästä muusõumi jaos, vähämbält tennü sis niimuudu, et kor’anu kokko pildi ja luu traktoridõ kottalõ.

  Ma olõ tuud asja arotanu Eesti põllumajandusmuusõumiga ja sändse tubli pundiga nigu nuurtalonigõ ühendüs.

  Meil om kolmõ pääle üleskutsõ inemiisile: kevväi om tulõman ja vana traktori sulasõ lumõ alt vällä. Tekke näist pilte ja saatkõ lugu mano!

  Luun võinu kirota, kes traktori tekk’, kuna tekk’ ja kes tuud pruuk’.

  Muidogi, ku om tehniliidsi detailõ kirota, määne mootor, situr vai tagasild om, sis tuud võissi kah tetä.

  Kõgõ parõmb olnu, ku saanu traktorist kõrraga hää pildi tetä, a eski mobiiliga tettü pildikene avitas edesi. Saa kunagi tulla ja pilte mano tetä.

  Ku meil tuu kogomisõga häste lätt, sis annami vällä raamadu «101 esitettüt traktorit».

  Kõgõ parõmb olnu viil, ku saanu traktori Eesti põllumajandusmuusõumilõ anda: näil ei olõ rahha, et eski vanaravva hinna iist traktorit osta. A ku ei saa, sis jääs traktorist vähämbält jutt ja pilt alalõ.

  Esitettüst traktorist saa teedä anda, juttõ ja pilte saata ivari.padar@gmail.com vai Eesti põllumajandusmuusõummi (Pargi 4, Ülenurme vald, 61714 Tartomaa) Visseli Kaarli nime pääle vai kaarel.vissel@epm.ee.

  Padari Ivari, traktorihuvilinõ poliitik Navi küläst (Põlva khk)
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin