Rausi Ivi pilt 
Luisu Anneli (kural), Veeroja Eda, Valneri Sulev, Utsali Ahti, Hollo Agu ja Veeroja Urmas Haani eloviiekeskusõ pidol. 
  
6. mahlakuu pääväl tetti Haani rahvamajan vallalõ Haanimaa eloviiekeskus. Vallategemise pidol sai rahvalaulõ laulda, lõõtspilli ja kandlõ perrä tandsi, meisterdä ja keväjäidsi talosüüke pruuvi.

«Rahvast oll’ peris hulga ja ka sändsit inemiisi, kedä ei olõ inne nännü,» ütel’ eloviiekeskusõ üts luuja, Haanimiihhi nõvvokua vanõmb Hollo Agu.

Timä jutu perrä oll’ haanimiihil plaanin tetä peris uma eloviietarõ, a tuus es jakku viil väke. Et Haani rahvamajan oll’ vapu tarri, sis sai valla ja euroliidu raha abiga nuu eloviiekeskusõ jaos kõrda tettüs.

Haanimiihhi nõvvokua luudun eloviiekeskusõn saava kokko inemise, kiä pidävä luku umast keelest, meelest ja kombist. Sääl saa oppi kandlõ- ja lõõdsamängu, tandsi rahvatandsõ ja laulda rahvalaulõ, tetä vanaperätsit süüke ja Haanimaa käsitüüd.

Keskusõn om ka keelepesä latsilõ. Sääl kõnõldas latsiga päiv läbi õnnõ uma kandi keelen, opatas rahvalaulõ ja pillimängu ja käüdäs latsiga talotöid kaeman. Keelepesä käü kokko joba neländät aastat ja sääl om parhilla 12 last.