Nummõr' 280
Mahlakuu 2. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võru roboti tsõõr
 • Uudissõ
   
 • Keväjäne sildirõõm
 •  
 • Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
 •  
 • Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
 •  
 • Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
 • Elo
   
 • Kalde Enno kivikogo
 • Märgotus
   
 • Mürgü Marje: tükü kiruta tuust, mis õkva süäme pääl om!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Savvusannan
  Viäparandus
  Perämäne külg
    
   
   
  Võromaa muusõumi pildi 
  Kaablipandminõ Võro liinan Lenini (parhilla Jüri) uulidsa pääl 1957. aastal. 
    
  Võrol otsitas elevanti...
   
  ...tull' päähä lustlik mõtõ, ku kai seokõrdsit vanno pilte.

  Üte pildi pääl om nätä, et üle kümne inemise vidävä hindä takan suurt köüst nigu elevandi lonti. Tõõsõ pääl pruumva puulsada inemist «elevanti» vällä kaiba. No ja sis viil tuu fakt, et 1930. aastil kirodi lehe, et Võrolõ tulli tsirkusõelevandi, a ütski leht es kiroda, et nä siist är lätsi!

  Ku peris ausa olla, sis om pildi pääl kraavikaibminõ ja kaablipandminõ tuuaigsõ Lenini (parhilladsõ Jüri) uulidsa pääl 1957. aastal. Sis oll' taa uulidsa pääl viil munakivikatõ.

  Seo pilt näütäs viil kõrd, et kõgõ tegüsämb massin om iks niinimmat Hiina ekskavaator - inemine uma katõ käega.

  Seo om ka väikene miildetulõtus tulõvalõ aolõ - säänest pilti või pia jälki nätä, ku Võrol naatas Kreutzwaldi uulitsat kõrda tegemä.

  Ruusmaa Arthur,Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin