Nummõr' 280
Mahlakuu 2. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võru roboti tsõõr
 • Uudissõ
   
 • Keväjäne sildirõõm
 •  
 • Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
 •  
 • Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
 •  
 • Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
 • Elo
   
 • Kalde Enno kivikogo
 • Märgotus
   
 • Mürgü Marje: tükü kiruta tuust, mis õkva süäme pääl om!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Savvusannan
  Viäparandus
  Perämäne külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Ikk tulõ nal'as käändä
   
  Ütspäiv saisõ Võro liina kõgõ odavamba poodi kassasaban, ku kats mutikõist naksi mu sälä takan ello arotama. Jutusoonõ kaksas' vallalõ pilt tõsõn kassasaban: üts peris harilik eesti imä, a lats tummõ ja hiusõ nigu pürst pään.

  «Pääd kah ei mõista kammi latsõl!» kätsät' üts mutikõnõ. «Kost tä sändse latsõ ülepää külge kor'as'? Egiptusõ reisi päält vai? Om meil kah egäsugutsit...» Tõnõ mutikõnõ noogut' ja tougas' jutu edesi «Kodutundõ» saatõ pääle: «Jah, kae, sändsil egäsugutsil tetäs viil kodo ilma rahalda kõrda kah! Nä külh tuud väärt ei olõ! Tüüd ei viisi tetä ja sis ikva, et ei elä latsirahast är. Kae, ku suur tuu imäpalk om! Pruuvku är ellä 300eurodsõ pensioniga!»

  Tull'gi peräkõrd vällä, kon mutikõisi murõ periselt om: 300 euroga om tõtõst rassõ vällä tulla, ku elät ütsindä liinakortinan ja päält kütte ja eelektri iist masmist jääki-i söögi jaos suurt midägi perrä. Saisatki kõgõ odavamba poodi kassan, sai, Leedu vorstijupp ja pakk makaroonõ korvin...

  A tuu külh ello parõmbas ei tii, ku uma iku ja viha tõisi inemiisi kaala käänät. Tuust lätt ikk ja viha õnnõ suurõmbas. Elo om kõigil rassõ, a tsipakõsõ avitas tuu, ku iku nal'as käänät, nigu tege Krabi külätiatri vidäjä Mürgü Marje. Tujo saa parõmb ja om inämb väke edesi ellä.

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin