Nummõr' 280
Mahlakuu 2. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võru roboti tsõõr
 • Uudissõ
   
 • Keväjäne sildirõõm
 •  
 • Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
 •  
 • Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
 •  
 • Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
 • Elo
   
 • Kalde Enno kivikogo
 • Märgotus
   
 • Mürgü Marje: tükü kiruta tuust, mis õkva süäme pääl om!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Savvusannan
  Viäparandus
  Perämäne külg
   
  Üts hädä läts', tõnõ tull'
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  homo sapiens
   
    
  Priiusõ põlistamisõ pääväs saimi Veerpalu puhtas. Tuu oll' õkva õigõl aol. Ja oll' hää oppõtunn Wada-sugutsilõ agõntuurõlõ, et väikeisi rahvidõga ei olõ mõtõt niisama lihtsäle nall'a tegemä naada. Meil om kõkkõ nii veidü ja umast veidükesest hoiami kümne küüdsega kinni.

  Nüüt võimi ausalõ üldä, et vahtsõnõ vabariik on pikemb ku eelmäne ja Veerpalu kusõpruuv om pidänü kavvõmb ja kimmämbält ku Tarto rahuleping, midä vinläse ei olõ kunagi väega tõsitsõlõ võtnu. A nüüt - vaiõlgõ vinläse, sahistagõ sakslasõ ja niutskõ norraka! Andrus om puhas ja sinimustvalgõ päält om üts kõllanõ plekk maaha mõstu.

  A nüüt om vahtsõnõ jama majan. Ja kelle muu ku õks jäl olümpiävõitjaga.

  Seokõrd sai as'aga toimõ Noolõ Erki: kutsõ inemiisi kõrvalõ hoitma praktisiirvidõ homodõ seltskunnast. Tä oll' imehtünü, mille homo umma hätä vällä ei ravi, ku muu hädälidse nigu joodigu ja tõsõ tuud ummõhtõ tegevä.

  Asi nakas' pääle Noolõ ja homoaktivist Kampusõ umavaihõlidsõst kirävaihtusõst ja jõudsõ asi kipõstõ sotsiaalmeediähe. Lugu puhuti üles ja tuuperäst pidi Nuul uma mol'oraamadulehe kinni pandma, vällämaalõ pagõma ja kannatama internetin ja muun meediän valla päsnüid vihapurskit hindä vasta.

  Mullõ es jää tunnõt, et Nuul homovihkaja om. Tä välläütlemise olli kül ulli, a vihadsõ joht es olõ. A sõs tull' vällä väega pall'o Noolõ-vihkajit ja noidõ viha oll' peris jälle!

  Praktisiirjä homo sapiensina või ma üldä, et asi olõ-i nii hull. Inemise liiginime edimäne puul homo (ladina k tark) ei olõ kinkalõgi liiga tennü, asi lätt jälles, ku tõnõ puul sapiens (inemine-elläi) mängu tulõ ja möllämä nakkas!

  Sapiens om elläi nigu põdõr vai mõtstsiga, ilma tasakaalustaja homolda sääl iin olõs tä tävvelik mõtsalinõ. Ja ku inemise seen homo ja sapiens vahepääl võitlõsõ ja ku vahel harva sapiens pääle jääs, sõs tulõs Noolõst kah arvo saia, mitte umakõrda tedä kiusama naada.

  Ma arva, et paari nädäli peräst om Noolõ seen homo ja sapiensi vahekõrd jäl paigan ja elo lätt rahulikult edesi. Ja noh, ku mõnõl inemisel liiginimest jäl sapiens är kaos, mis sõs tuust halva!

  Mi olõmi kõgõ ummi homosit salnu, säälhulgan praktisiirvit. Tulõtami miilde umamaist homoklassikat: joba Vilde uman «Pisuhännan» kirot', et kõrd Piibeleht all ja Vestmann pääl, sõs jäl Vestmann all ja Piibeleht pääl...


  Toimõndusõlt: Uma Leht ei vastuta, et Ruitlanõ ladina kiilt iks mõist!
   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin