Nummõr' 280
Mahlakuu 2. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võru roboti tsõõr
 • Uudissõ
   
 • Keväjäne sildirõõm
 •  
 • Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
 •  
 • Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
 •  
 • Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
 • Elo
   
 • Kalde Enno kivikogo
 • Märgotus
   
 • Mürgü Marje: tükü kiruta tuust, mis õkva süäme pääl om!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Savvusannan
  Viäparandus
  Perämäne külg
   
  19.02. Uman Lehen olnu Prisko Mardi jutt «Vabadusõ lipp» kõnõlõs tuust, kuis Mart inne Kuldri koloosi jaanipääväpito Urvastõ kandin Punde järve veeren salahuisi sinimustvalgõ lipu masti tõmmas. Umalõ Lehele anti teedä, et tuu lugu es saa kuigi olla 1989. aastal, ku üten jaanipääväga peeti Kuldri koloosi 40. juubeli pito, nigu Mardil kirän oll'.

  Nigu lajembalt teedä om, lehvse päält sõta edimäne sinimustvalgõ lipp, midä võimumehe es julgu maaha võtta, 21.10.1987 Võrol. 1989. aastal oll' Eesti lipp välän joba egäl pidol. Ka Kuldri koloosi pidol 1989. aastal tõmmati sinimustvalgõ lipp rahva iin pidulidsõlt masti ja tuust om eski pilt alalõ.

  Päält perräuurmist saigi selges, et Prisko Mardi lipu-lugu juhtu 1988. aastal Kuldri koloosi jaanipääväpidol, kon kah avvokirju jaeti.

  Et koloosipido olli egäl aastal suurõ ja uhkõ, sis olli kats pito Mardi pään ütte sulanu. Mart pallõs lehelugõjidõ käest andis, et lehte võlss aastanummõr sai, a taa illos lugu vabadusõ lipust juhtu tõtõst säänestmuudu, nigu 19.02. Uman Lehen kirän om.

  Uma Lehe toimõndus

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin