Nummõr' 280
Mahlakuu 2. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võru roboti tsõõr
 • Uudissõ
   
 • Keväjäne sildirõõm
 •  
 • Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
 •  
 • Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
 •  
 • Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
 • Elo
   
 • Kalde Enno kivikogo
 • Märgotus
   
 • Mürgü Marje: tükü kiruta tuust, mis õkva süäme pääl om!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Savvusannan
  Viäparandus
  Perämäne külg
  Keväjä edimädsel pääväl kirot' kultuuriministri tuu paprõ pääle uma allkirä, minka Eesti küsüs Võromaa suidsusannakombidõ saamist UNESCO vaimsõ perändi esindüsnimekirja.
   
  Jaanipeebu naisi sannankäügi lugu
   
  Taa asi juhtu 1960. aasta munapühhi aigu Rõugõ lähkül Jaanipeebu külän. Sõs suidsutõdi kõgõ inne noid pühhi lihha. Mu esä Kõva Edgar suidsut' lihha ka uma kandi rahvalõ.

  Seokõrd oll' liha üleväl Pihlapuu Reenel, Reiljani Leidal ja meil hindäl kah mõnõ jupi. Ku liha oll' valmis ja parsi päält maaha võetu, tetti sann puhtas ja lämmistedi seod viil nii, et õks vihtu ka saa.

  Edimädsenä lätsi sanna mu esä ja imä, selle et näil oll' sünnüpääväle minek. Sõs lätsi sanna Pihlapuu Reene, Reiljani Leida, Kõva Külli ja üts vanatütrik Juuli.

  A mu esäl oll' lava kotsilõ saina sisse rebäse vahtmisõ jaos mulk tettü, õnnõ rõivatropi olli sääl iin. Mehe Kõva Heino, Pihlapuu Endli ja Plessi Art lätsi sanna saina taadõ. Näil oll' toki otsa köüdet üts karvanõ asi, et ku naasõ vihtma nakkasõ, võtva tuu tropusõ iist är ja tsuskasõ toki säält sisse.

  Nii oll'gi. Naasõ naksi vihtlõma, a sääl mulgu kotsil trehväs' Juuli olõma. Ku tuu karvanõ asi sõs Juulit takastpuult puttõ, röögät' tä ja oll' viuhti lava päält maan.

  Tõsõ naasõ es saa edimält arvu, mis Juuliga juhtu, a ku nä taipsi, olli mehe joba sannan seen. Juuli saisõ hiitünü näoga kesk sanna, kaitsõ kässiga rindu ja toda tõist asja ja ütel': «Taivakõnõ, mis nüüt külh saa.»

  A naasõ kai, määndse anuma kiäki kätte sai, ja lätsi, esi pall'a nigu põrkna, miihi uputama. Mu esä kai tarõ aknõst toda möllü, karõl' üte jala päält tõsõ jala pääle ja ütel': «No kuis nä kül noid naisi kätte ei saa.» A naasõ olli seebiga kuun, nilbõ nigu lutsu - no proovi sa noid kätte saia.

  Sääl nä sõs möllässi. Ku naasõ sanna tagasi lätsi, kullõl' Leida vüürüsen ja ütel': «Kulõ, sannan um kõik vaiknõ, ei tiiä, kas Juuli um süütüse kaotamisõ hirmu kätte är koolnu vai.»

  Sis tsusas' Juuli sannan uma pää viitünnü takast vällä ja küsse: «Kas nä är lätsi vai?»

  Ku naasõ olli sanna saanu, läts' postimiis Voitka Jaan rattaga müüdä. Ku mehe tarõ manu tulli, olli likõ ja seebiga kuun nigu jälle.

  Pleschi Aino
  Rõugõ khk

   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin