Nummõr' 280
Mahlakuu 2. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võru roboti tsõõr
 • Uudissõ
   
 • Keväjäne sildirõõm
 •  
 • Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
 •  
 • Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
 •  
 • Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
 • Elo
   
 • Kalde Enno kivikogo
 • Märgotus
   
 • Mürgü Marje: tükü kiruta tuust, mis õkva süäme pääl om!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Savvusannan
  Viäparandus
  Perämäne külg
   
  Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
   
  25. mahlakuu pääväl (25.04.) lugõva koolilatsõ Rõugõ kihlkunnan Sännä kultuurimõisan luulõtaja Adsoni Arturi avvus võrokeelist luulõt.

  Luulõlugõmisõ võistlusõlõ omma oodõdu egäst Vana Võromaa nukast peri kooli- ja latsiaialatsõ.

  Egä lugõja kand ette üte pala: Adsoni vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ. Luulõlugõmist hinnatas nelän vannusõrühmän: latsiaid ja I klass, II-IV, V-IX, X-XII klass.

  Lugõja saava hinnäst kirja panda nika ku 22. mahlakuu pääväni (22.04.)
  tel. 782 8753; 5691 6281 vai allas.tiia@gmail.com.

  Võistlusõ kõrraldasõ Võro instituut ja Sännä mõisakeskus.

  Sännäst peri kirämehele Adsoni Arturilõ (1889-1977) pühendet luulõ lugõmisõ võistlusõ mõtõ om miilde tulõta edimäst suurt võrokeelist luulõtajat ja tetä tutvas ka tõisi võro kiränige loomingut.

  Edimäne luulõvõistlus oll' Sännän 1999. aastagal Adsoni 110. sünnüaastapäävä avvus. Tulõva aasta saa Adsoni sünnüst 125 aastat.


  UL

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin