Nummõr' 280
Mahlakuu 2. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võru roboti tsõõr
 • Uudissõ
   
 • Keväjäne sildirõõm
 •  
 • Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
 •  
 • Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
 •  
 • Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
 • Elo
   
 • Kalde Enno kivikogo
 • Märgotus
   
 • Mürgü Marje: tükü kiruta tuust, mis õkva süäme pääl om!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Savvusannan
  Viäparandus
  Perämäne külg
   
  Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
   
  Kiä mõist uman keelen vahtsit laulõ luvva, saa üten lüvvä konkursil Uma Laul.

  Uma Laulu võistlusõlõ saa saata üte vai kats laulu. Saata või hallõst laulust pidolauluni.

  Pasva nii vanna- ku vahtsõt muudu laulu. Laulu võiva olla ütskõik mändsen stiilin.

  Kõgõ ilosamb olnu, ku autor laul uma laulu esi linti kah. Laulu pikkus või olla kooni kolm minotit.

  Vahtsit võrokeelitsit laulõ saa Uma Laulu võistlusõlõ saata nikani ku 10. lehekuu pääväni (10.05.).

  Laulu tulõssi saata kas Võro Selts VKKF, Tartu 48, Võro liin vai taistouuslail@gmail.com. Vahtsit laulõ laultas Sännän 16. lehekuu pääväl.

  Seo om joba kolmas Uma Laulu võistlus.

  Nigu iks tetäs sääne võistlus inne Umma Pito ja pidopääväl (1.06.) saa parõmbit laulõ kullõlda Võro keriguplatsil laadalava päält.

  Inämb teedüst saat lauluvõistlusõ kotsilõ kodolehe www.umapido.ee päält. Vai küsü perrä tel 528 7044!

  UL

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin