Nummõr' 280
Mahlakuu 2. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võru roboti tsõõr
 • Uudissõ
   
 • Keväjäne sildirõõm
 •  
 • Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
 •  
 • Uma Laulu võistlus uut vahtsit laulõ
 •  
 • Sännän loetas Adsoni avvus luulõt
 • Elo
   
 • Kalde Enno kivikogo
 • Märgotus
   
 • Mürgü Marje: tükü kiruta tuust, mis õkva süäme pääl om!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Savvusannan
  Viäparandus
  Perämäne külg
        
   
   
   
        
        
   
     
  Tootsi Sandri Kääpä koolist. Mamastõ «muti»: Moksi Roberta, Arulepä Evelin, Lutsari Merit, Lillo Janeliis, Semmi Kristin, Adamsi Arabella.   
        
  Harju Ülle pildi     
        
  Puigal peeti 13. kõrda näütemängupäivä
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Puiga kuul kõrrald' latsilõ joba kolmõtõistkümnendät kõrda võrokiilse näütemängupäävä.

  Näütemängupäivä peeti 19. urbõkuul. Püüne pääl näütsi hinnäst trupi mitmõlt puult Vanalt Võromaalt: Harglõst, Pikästkannust, Vilustõst, Mamastõst, Puigalt, Parksepäst, Kääpält, Haanist, Vahtsõliinast, Osolast ja Võrolt.

  Võrokiilsit tiatritükke oll' tettü eläjist, koolielost, laadast ja pall'ost muust.

  Hindamiskogo meelest tull' kõgõ parõmbalõ vällä Kääpä põhikooli tükk «Varõsõlõ valu, harakalõ haigus - mi lats olku terve». Sepä Liidja kirotõt ja Kähri Jana vällä säet näütemäng kõnõlõs tuust, kuis kodoeläjä oppasõ pernaasõ liinast küllä sõitnu latsõlatsõ maasüüki süümä.

  Näütemängupäävä hindamiskogo kitt' ka Haani kooli Juku-nall'ust kokko säetüt tükkü. Pikäkannu kuuli kiteti Eesti riigi sündümise ao põnõva kujotamisõ ja Vahtsõliina kuuli huvitava luulõpruukmisõ iist.

  Mamastõ kooli latsõ saiva kittä vannomuttõ hää mängmise iist. «Latsil tulõva kõgõ parõmbahe vällä iks katõkõnnõ, ku umavaihõl kõnõlõsõ vanõmba inemise, a ma olõ kummutanu näide arvamist ja seletänü, et võro kiil ei olõ õnnõ mutikõisi kiil,» kõnõl' Mammastõ kooli latsi juhendaja Lepassoni Marju.

  Edimäst kõrda näütemängupääväl olnu Parksepä kooli oppaja Käre Ene kitt', et päiv oll' väega vahva ja timä kooli tiatrilatsõ tulli vällä üte huuga: Eesti Vabariigi aastapääväs oll' nigunii võrokiilne tükk valmis saanu.

  Näütemängupäävä kõrraldaja Puiga kuul om egä aasta uma tüküga vällä tulnu, seokõrd mängiti Tuglasõ perrä säetüt nal'atükkü Illimari kos'ankäümisest ja muinasjutu perrä tettüt tükkü «Kuninga rätsepä».

  Näütemängupäävä üts kõrraldaja, Puiga kooli luudusluu ja võro keele oppaja Ruuli Helve ütel', et aastidõga om joba selges saanu, mändsit tükke latsõ inämb mängi tahtva. «Latsilõ miildüse tükü, kon saa pall'o nall'a ja mängi nal'aliidsi tegeläisi. Poisi tahtva mängi tugõvit tegeläisi nigu kahr, tütärlatsõ jänest, rebäst ja sändsit rollõ, kon saa ilosit rõivit kanda,» selet' tä.

  Kukki Puiga näütemängupäiv om joba pikä aoluuga, oll' Ruuli Helvel iks tsipakõsõ kõhedu tunnõ kõrralda kolmõtõistkümnendät näütemängupäivä aastal 2013.

  Et mitmõkõrdsõt vanahalva-tosinat nal'as käändä, hüpäs' saalinukast aig-aolt vällä verevät-musta värvi näoga Vanahalv. Perän sai Helve rõõmu tunda, et vussi es lää näütemängupääväl külh õnnõs midägi.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin