Nummõr' 298
Joulukuu 10. päiv 2013
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TELMINE
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  • ARHIIV
  •  
    Pääleht
     
  • Joulu-aig
  • Uudissõ
     
  • Kõivupuu Marju – mi uma aasta kundlanõ*!
  •  
  • Orava kooli oppaja sai Käisi-preemiä
  •  
  • Käsitüüturg Võro polikliinikun
  •  
  • Targa-võistlusõ parõmba teedä
  • Uma Lehe jutuvõistlus 2013
     
  • Uma Lehe jutuvõistlusõst, juttõst ja kirotajist
  •  
  • Leinusõ Arvo: aabitsapildi perrä tundsõ kahru är
  •  
  • Uma Lehe 10. suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
  • Elo
     
  • Võrokõnõ juht naiskodokaitsjit
  • Juhtkiri
    Vana pilt kõnõlas
    Ruitlase jutt
    Perämine külg
    Uma programmi tsõõriklaud
      
     
    Eesti suurõtiimuusõum näütäs joulu-aigu tii pääle valgust vanaperädse latõrnaga.
    Tubina Tuuli pilt
     
      
    Joulu-aig
     
    Vanal Võromaal om tulõman hulga joulu-tegemiisi latsilõ ja suurõmbilõ.

    Eesti suurõtiimuusõum Varbusõl kuts uman jouluprogrammin «Valgusõ tii» üten lüümä nikani ku 20. joulukuu pääväni.

    Programmin saa nätä ka esierälist joululatõrnat, mille meisterd’ ummi kässiga valmis muusõumi vanno asjo kõrdategijä Jaanusõ Einari.

    Latõrn om tettü Eesti rahva muusõumi latõrna perrä, miä om inämb ku sada aastakka vana.

    Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin omma vanaperädse joulu-tegemise (kooni 20.12.) eräle suurõmbilõ ja vähämbile.

    Pokumaal saa nikani ku 15.12. kardokast ja lambarasvast kündlit tetä, jouluehtit meisterdä. Kõnõldas ka vannust joulukombist.

    Ka Mõnistõ muusõumi päkädsimaa matk (kooni 15.12.) om mõtõld innekõkkõ latsilõ.

    Innekõkkõ suurilõ om võro kultuuri õdak «Tsiatapminõ ja piigavägi» Võromaa kultuurikuan (Võromaa muusõumin) 18.12. kell 19. Tsiatapmisõst kõnõlõs Pulga Jaan, Võromaa laulõ laulva Kalkuna Mari, Hintsi Anna, Karu Kadri ja Platsi Liiso.

    UL
     
     
      
    NB! Järgmäne Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst – 31.12.! 
      
     
    „Tagamõtsa“ ETV-n 
      
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
      
     
      
     
    Uma Internetin