Nummõr' 297
Märdikuu 26. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • III Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Uudissõ
   
 • Vilistläne kinkse Orava koolilõ köögiklassi
 •  
 • Pildiavvohind
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlus käü
 • Elo
   
 • Russi Olev löüd puust illo
 •  
 • Sada aastat käsitüüd Vahtsõn-Antslan
 • Märgotus
   
 • Kotussõnimmist ja rahvidõ liikmisõst
 •  
 • Noormaa Tarmo:perimüsmuusiga om mu süämeh kõgõ päämine
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlas
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Savvusann
   
    
   
  3. Uma Pido pääkõrraldaja Zimmermanni Ursula tennäs Räpinä luumõmaja perremiist Küti Leod
  Harju Ülle pildi
   
    
  III Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
   
  20. märdikuu pääväl näüdäti Räpinä luumõmajan topõld-DVDd kolmandast Umast Pidost.

  Vahtsõ DVD edimädse plaadi pääl saa nätä pido ettevalmistuisi: inne pito Võhandu jõõst vii tuumist, millega pühitseti pidol vahtsõnõ võrokõisi lipp, kirämehe Contra juuskmist lipuga läbi vana Võromaa katsa kihlkunna (333 km), keriguplatsi laata ja pido pääpruuvi.

  Tõsõ plaadi pääl om terve Uma Pido pääkontsõrt, miä oll’ 1.06.2013 Võro Kubija laululava pääl. Laulsõ 3600 lauljat, päältkaejit oll’ 4500.
   
  DVD näütämisel laulsõ Räpinä kammõrkuur, Ilvesse Aapo ja Kalla Urmas. Contra lugi joosu-luulõtuisi.

  Üten kolmanda Uma Pido DVD-ga näüdäti ka vahtsõt koorilaulikut «Om laul, miä kokko köüt». Sääl om 40 võrokiilset laulu üten nuutõga naisi-, miihi- ja segäkuurõlõ.

  Kolmanda Uma Pido DVD ja koorilauligu välläandja om Võro Selts VKKF. Mõlõmbit saa Võro instituudist (Tarto 48, Võro liin). Teedüst saa tel 78 28750.

  UL

   
   
  Contra (kural) tõestas Varblasõ Marjulõ, et om puul aastat pääle lipujuuskmist iks vormin, Ilvesse Aapo kaes inämb Marjut Uma Pido pää-koorijuht Otsari Silja (kural) ja 1. ja 2. Uma Pido pääkõrraldaja Ojari Triinu näütäse üten Uma Pido DVDga valmis saanut vahtsõt võrokiilset koorilaulikut. 
      
      
      
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin