Nummõr' 293
Rehekuu 1. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
   
  Pääleht
   
 • Muhe mihklilaat
 • Uudissõ
   
 • Kurõmar’asaak kehvä: ku trehväs, sis trehväs
 •  
 • Trummi Riina luulõkogo näütämine
 •  
 • Võro kiilt om opatu 20 aastat
 •  
 • Andkõ häätegemises purgikraami!
 • Elo
   
 • Laidi Tiiu – poiskõisi puutüüoppaja
 • Märgotus
   
 • Kuis saiva Vana Võromaa kihlkunna
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma Lehe jutuvõistlus
  Ruitlase jutt
  Peramine külg
    
   
  Purgikraami-galerii. Vali õnnõ vällä, määne parõmb paistus!
  Harju Ülle pilt
   
    
  Muhe mihklilaat
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Puulpäävä peeti Urvastõ kihlkunnan Sulbin joba ütsändät aastat mihklilaata, miä om saanu maarahva kokkosaamisõ kotussõs.

   
   
   
  Paulusõ Juta möi suidsulambalihha: laada lõpupoolõ läts’ äri käümä.
  Harju Ülle pilt
   Kiä es patseeri laada pääl naasõga, võtsõ seltsis üten näütüses kodojänesse...
  Harju Ülle pilt
   ...vai väiku pinikese.
  Harju Ülle pilt
   
        
  Nigu iks, oll’ laada kõgõ nõvvõtumb kraam lambaliha, miä kattõ lette päält joba poolõtõsõ tunniga. Kilost küsüti kuvvõ euro ümbre.

  Kiä ilma jäi, tuud kutsõ lambapidäjä lihha kotost ostma: a sis tulõ võtta iks puul lammast kõrraga.

  Kavvõmb pidäsi laada pääl vasta suidsulambaliha, vast küländ korgõ (11 eurot kilost) hinnä peräst.

  Kõgõ inämb oll’ laada pääl miimüüjit, a krõpõ konkurents näide miilt es murra.

  Nigu kitt’ üts Mehkamaalt peri miimiis: osteti veidü, a tuu iist sai mitmõ ostjaga kaupa tettüs, et tulõva ildampa kodo perrä ja ostva kõrraga talvõmii är.   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin