Nummõr' 286
Piimäkuu 25. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Värskit tulõ mühinäga
 • Uudissõ
   
 • Luvvas Vana Võromaa kultuurikoda
 •  
 • Vahtsõliina laada pääl umma otsmah
 •  
 • Ess-suu kohtuvõit
 • Elo
   
 • Linnukimeistri Võrolt
 • Märgotus
   
 • Vihameistri: värskit vihta är kuuma vette tsusaku!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kiri
  Uma kotus
  Perämäne külg
  Värskit tulõ mühinäga
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Kikkaseene omma viil sändse nöpsi ja masva krõpõt hinda 
    
  Turu pääle om jõudnu värski kardok, mõtsast saa edimäidsi maaskit ja kikkasiini – kõkkõ saa esi süvvä vai hää hinnaga maaha müvvä.

  «Ei olõ viil nii pall’o kardokat anda, ku osta tahetas,» ütel’ minevä nädäli lõpun Vahtra talo perremiis Narruskbergi Amar Räpinä kihlkunnast Linte küläst.

  Narruskberg om möönü värskit kardokat pääliinan Keskturu pääl seo kuu 16. pääväst pääle. Edimäne hind oll’ kolm, no om katõ euro ümbre kilost.

  Varahast kardokat ’Solist’ om täl pantu poolõ hektäri pääle ja tuud võetas müümise jaos käsilde. «A kae, et ’Vineta’ häitses mühinäga ja kuu lõpun om joba kombainilugu,» hindas Amar. Kokko om Vahtra talol kardokamaad 20 hektäri ümbre.

  Ka Võro ja Põlva turu pääl müüdi minevä nädäli lõpun värskit kardokat joba suurõ huuga. Kilost küsüti 2–4 eurot. A maas’kit sai osta ka joba üte euroga.

  Kiä parhilla värskit kardokat võtva, panni kardoka maaha mahlakuu nelländäl nädälil ja kattõloori ala – lehekuu edeotsan oll’ jo mitu üüd jutti 7 kraati külmä.

  Minevä nädäli oll’ kõva jututeema, ku Talina turu pääle jõudsõ edimädse kikkaseene 18eurodsõ ja mõtsamaas’ka eski 30eurodsõ kilohinnaga. Võrol olli kokkoostja masnu mõlõmba iist 7.50 kilost.

  Võromaa kikkaseenekuning Otsa Kallõv sai edimädse peotävve kikkasiini mõtsast seo kuu 9. pääväl. A tä ütles, et inne 10. hainakuu päivä olõ-i mõtõt kikkasiini müügis korjama minnä.

  «Ku ma parhilla korja kilo, sis kolmõ nädäli peräst omma nuu nöpsi kümme killo, kilo iist mastas sis vast nellä euro ümbre,» rehkendäs tä. «Punapuraviku pidivä kah joba vällän olõma.

  Misso kandin ollõv siini – iks lõuna puul!»


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin