Nummõr' 284
Lehekuu 28. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ, läämi Umma Pitto!
 • Uudissõ
   
 • Contra juusk vahtsõ võrokõisi lipuga ümbre Vana Võromaa
 •  
 • Uma Pido ja Võhandu köütvä ütte
 •  
 • Orava kuul sai 140. sünnüpääväs puukujo
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 •  
 • Zetodõl jäl plaat
 • Elo
   
 • Võromaa kingitüs otsi esi üles!?
 • Märgotus
   
 • Targõmba pakõsõ Võromaalt är
 •  
 • Uma Laul – ütele miildüs imä, tõsõlõ tütär
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Uma kotus
  Perämäne külg
   
    
   
  Koorilatsõ ha ́rotasõ Võrol Uma Pido jaos laulu «Siilikene pallõl ́siiga». (Zimmermanni Ursula pilt) 
    
  3700 lauljat har’otasõ viil perämäidsi kõrdo, Ilmavana käest pallõmi ilosat ilma – kolmas Uma Pido kuts võrokõisi ja võrokõisi sõpru puulpäävä, 1. piimäkuu pääväl Võro Kubijalõ ütenkuun uman keelen laulma.

  Kolmas Uma Pido om pühendet pühäle Võhandu jõõlõ. Sümboolsõlt voolas Võhandu jõgi ka pidoplatsi pääl. Laulukoori toova jõõvett pidolõ egäst Vana Võromaa kihlkunnast.

  Külälise omma sammamuudu oodõdu egäst kihlkunnast ja kavvõmbastki – om jo võrokõisi nii muial Eestin ku üle terve laja ilma.

  Uma Pido võisi olla üts kotus, kon kotost kavvõlõ kolinu võrokõsõ ütstõsõga jäl üle pikä ao kokko saava.

  Hääd laululusti lauljilõ, hääd kullõmist küläliisile! Trehvämi Umal Pidol!

  NB! Hää pidoküläline! Uma Pido pilet om tark joba varra är osta (tulõ odavamb) ja ka varajalõ (tunn aigo vai varrambagi) pidoplatsi pääle tulla.

  Pääkontsõrt nakkas kellä säitsme aigu õdagu, a joba kellä kuvvõ aigu naatas Kubija pedäjide all rahvalaulõ laulma.

  Päält tuu saat varramba tullõn umalõ massinalõ parõmba kotussõ ja piä-i järekõrran uutma.
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin