Nummõr' 282
Mahlakuu 30. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Talv tekk’ viläle hätä
 • Uudissõ
   
 • Moosteh hoiti perändüst
 •  
 • Pokumaa päst pall’o küläliisi vai rikas «peigmiis»
 •  
 • Adsoni-võistlus lei rekordi
 •  
 • Puhkpillipido Parksepän
 • Elo
   
 • Susi essü pildi pääle
 • Märgotus
   
 • Needo Ülo: Mooste tõmbas hindä poolõ
 •  
 • Kõgõ rahva vanaimä
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Aholämmi
  Perämäne külg
    
   
  Kokkmaa Meelis kaes seo nätäl, mändse taliviläpõllu piät ümbre külbmä (Harju Ülle pilt) 
    
  Talv tekk’ viläle hätä
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Kuigi nädälilõpu vihm lei talvõviläorasõ nurmõ pääl rohetama, om Vana Võromaa põllumiihi edimädse hindamisõ perrä talv nurmi pääl umajago kurja tennü.

  «Talvõviläga om meil nii, nigu seo aasta kõigil – hindes võisi panda kolm miinus,» hindas põllumiis Kokkmaa Meelis (42) Põlva valla Adistõ küläst. Täl om talvõnisu all 200 ja rapsi all 60–70 hektärri, kokko põllumaad 770 ha.

  «Talvõrapsi omma peris ilosa, a talvõnisuga paistus niimuudu, et mis omma ildamba külvetü, omma ilosamba, ja mis omma varramba külvetü, omma viletsämbä,» selet’ Kokkmaa Meelis.

  «Üts põld om illos, a tõisiga aig näütäs, kas om vaia ümbre külbä.»

  Üttegi põldu tä viil maaha kandnu ei olõ. Põllu omma äestedü, väetüs pantu ja põllumiis uut lämmämbät ilma, et otsust tetä.

  «Juurõ omma kõva, ei olõ är määnü, a ei võrsu nii pall’o ja tollõ võrra jääs saak arvada kõhnõmbas,» ei olõ Kokkmaa Meelis siski väega suur optimist. «Lumi oll’ küländ paks, eks tä havvut’ tedä. Vahepääl võtt’ koorikut kah pääle ja paistus, et lumisiin om kurja tennü. Ei mõistaki üteldä, millest naa põhjusõ kokko ommava. Mõni aasta kaet, et väega vilets talv om, a vili om häste talvõ üle elänü, tõnõkõrd kaet, et illus hää talv, a keväjä ei olõ midägi säält kaia...»

  Huulmada tuust, et talv om viläle liiga tennü, pidä Kokkmaa Meelis plaani inämb talivillä kasvatama naada. «Talvõrapsi om plaan üle saa hektäri külbä, ka talvõnisu pääle läämi üle,» selet’ tä. «Saagi omma iks hoobis tõsõ ja saat külvikonveierit pikembäs vinütä. Saat innemb põldu minnä, mahukaalu omma parõmba ja ku tä viil üle talvõ eläs, sis olõt iks plussin!»

  «Kats kolmandikku om talvõ üle elänü, hindes neli pluss, a 50 hektärri om küsümärgiga – viimäte piät vahtsõ siimne valima,» hinnas’ uma talvõvilä saisu Peede talo peremiis Musta Lempo (60) Harglõ kihlkunnast Saru küläst. Peede talol om talvõnisu all 140, kokko põllumaad pia 400 hektärri.

  Lempol om kõik randaalit, äestet ja väetet. Kas nurmõ piät tõtõst üle külbmä, tuud om nätä nii katõ nädäli peräst.

  «Midä ildampa vili om külvetü, tuud ilusamb om,» võtt’ Lempo tutvidõ põllumiihi talvõvilä saisu kokko. «Oktoobrin külvet vili om illus, kehv lugu om noidõ nurmiga, mis mi septembrin külbsemi.»

  Viil tõi Lempo vällä as’a, mille põhjust tä seletä ei mõista: «Talvõnisu, mis om külvetü kesväkõrdõ, eelmine vili oll’ kesev, om kõgõ kehvemb!»

  Ka talirüäga om lugu suurõst luust sama. «Nuu nurmõ, mis sügüse olli kõgõ ilosamba, omma häönü, ildampa külvetü rügä om nakanu lehte ajama. Nuu nurmõ, mis kõgõ ildampa läbi muda sai tettüs, omma kõgõ ilosamba,» selet’ Orava-lähküdse Haan’kasõ külä Mäe-Haki talo peremiis Haki Jaanus (44). Timäl om talvõrüa all sada hektärri nurmõ.

  Üttegi rüänurmõ Haki Jaanus viil peris maaha ei kanna: rüäl omma juurõ kimmä, ühtläne lämmi ja vihm võiva viil vilä är pästä.

   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin