Nummõr' 279
Urbõkuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsaeläjä elli talvõ häste üle
 • Uudissõ
   
 • Haanin jagati Hindätiidmise avvohindu
 •  
 • Rahvamuusikapido Osolan
 • Elo
   
 • Autoremondimiis Tsoorust: tegijäl tüüd jakkus!
 • Märgotus
   
 • Lõunõ-Eesti süä ja timä pardakk
 •  
 • Vinne «visiitkaarti» Eestin nätä ei taha
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Kiri
  Perämäne külg
   
   
  Tagakülä leeväauto
    
    
    
  Tagakülän ei olõ kunagi umma puuti olnu. 1970.–1980. aastil oll’ külän pidopäiv neläpäiv, ku Rundalõ tull’ kell katstõist autolahvka vai leeväauto, nigu külärahvas ütel’.

  Talvitsõst aost tuuaigsil latsil pall’o mälestüisi ei olõ, sõs käüti koolin, a suvõl nakati joba hummogu poodi mano minekis valmis säädmä. Imä kaiva latsi rõiva üle. Es saa jo mõskmada, sugõmada ja mustõ rõividõga latsi üten võtta.

  Kelläs ütestõistkümnes prooviti õks kohal olla. Latsi jaos oll’ tuu väega tähtsä. Tõisil päivil es lasta joht küllä piten ümbre hulki, vaia oll’ koton tüüd tetä. A nüüt saiva külälatsõ kokko ja Runda aian mängiti esiki Entel-Tenteli lauluvõistlusõ maaha.

  Immil oll’ tähtsit asjo arota: pall’o kellegi lehm piimä and ja ku korgõ um rasvaprotsõnt; kas lamba umma joba pöedü; kas külän mõnõ pulma ka umma tulõman ja kes viil taal aastal latsõ saa. Oll’ muidki uudissit. Pistimäe pini es olõ joba kolm üüd-päivä koton olnu, Musto Elfriede paksõ kassipoigõ, Kirilä Maali oll’ haigõs jäänü...

  Vanõmba mehe hoitsõva umaette ja arotiva maailma asjo. Kõnõliva, kuis oll’ elo inne sõta ja määndses tä nüüt lännü um. Tävven jõun miihi leeväautot uutman es olõ, nä olli tüül.

  Ja sõs tä tull’gi, plekist kuudiga GAZ 52, Lumõ Kalju rooli takan ja timä noorik Urve kõrval. Läts’ rabõlõmisõs. Latsõ tahtsõva ruttu ijätüse kätte saia, veterani ja katsikidõ latsi imä säädsevä hinnäst ette, näil oll’ tuu õigus. Ku mõni autojuht vai traktorist trehväs’ müüdä sõitma, sõs lasti tuu ka ette.

  Kalju nakas’ takast ussõst rahvalõ leibä suuri kottõ sisse viskama. Iks 10 vai 15 pätsi lehmäleibä (12 kopkast päts) ja neli vai viis inemiisi leibä (14 kopkast päts).

  Peenemb kraam saadi Urve käest küleluugist. Hollo Elvi ostsõ kümme pätsi saia, täl oll’ hulga latsi. Tõsõ võtsõva kolm vai neli pätsi. Ostõti kalakonserve, vorsti, purgisuppõ, tsukrut, suula, limmonaati, kompvekke ja latsilõ ijätüst. Mehe ostsõva suitsu, Žiguli olt ja mõnõ soro viina. Kes oll’ hindäle kummisaapa vai aiakäro telnü, sai tuu ka kätte.

  Ku viinamüük är keeleti, es jätä hää kaupmiis ummi tutvit miihi hättä. Täl oll’ õks kogõmalda leeväkastõ vahelõ mõni putõl vanast aost alalõ jäänü ja nuu visati ka ruttu leeväkotti.

  Kraam viidi kodo jalgratta vai käroga, talvõl oll’ hää riikesega vitä. Ku tii oll’ lumõst puhas ja parasjago nilbõ, istsõ Repi Vello esi kah kelgu pääle ja tõugas’ huugu keppega, millele nagla otsa lüüdü.

  Nüüt sõit kah tõsõpäivilde poodibuss läbi külä, a Rundal ei olõ inämp üttegi poodilist. Kõik toova uma kraami autoga liinast suurõst marketist.

  Külärahva käest kullõl’
  Luiga Oliver-Sander
  Parksepä keskkooli 7. klass
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin