Nummõr' 279
Urbõkuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsaeläjä elli talvõ häste üle
 • Uudissõ
   
 • Haanin jagati Hindätiidmise avvohindu
 •  
 • Rahvamuusikapido Osolan
 • Elo
   
 • Autoremondimiis Tsoorust: tegijäl tüüd jakkus!
 • Märgotus
   
 • Lõunõ-Eesti süä ja timä pardakk
 •  
 • Vinne «visiitkaarti» Eestin nätä ei taha
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Kiri
  Perämäne külg
   
   
  Miis, kiä pand’ Võro liina pudõlihe...
   
  1930. aastil elli Võrosuu tsillokõsõn majan Võro kõgõ suurõmb vällämõtlõja Kalde Ernst, kiä tävve õigusõga tiinse är Wõro Edisoni nime.

  1933-34 tekk’ tä valmis purilinnugi, miä om ka seo pildi pääl kuun tegijäga.

  Seo purilinnukiga kõrraldõdi talvildõ Tamula pääl purilindamisõ kursuisi. Seo oll’ Kalde Ernsti edimäne suur tüü, midä panti tähele ka muial Eestin.

  1930. aastidõ keskel oll’ Võro vällämõtlõjal käsil vahtsõnõ ettevõtminõ, lambasoolikist viiolikiili tegemine.

  Tuu jaos mõtõl’ tä vällä keerotamismassina, minka sai lambasooliga traadi pääle keerota. Nii saadul viiolikeelel oll’ peenemb ja parõmb kõla ku Itaaliast ostõtuil viiolikiilil.

  Ernst tahtsõ velega kuun ka viiolikiili tüüstüse käümä panda, a tuu es õnnistu.

  Viiolikiili oll’ vällämõtlõjal hindäl kah vaia, selle et tedä kutsuti ka Võro Stradivariusõs. Tä oll’ tennü mitu viiolit uma perre jaos ja neo olli esimuudu kõlaga.

  Ummamuudu ja seletämäldä oll’ ka Kalde pudõlihe pant Võro liin: ohkõsõst papist tettü maja ja kerigu näütsi Võro liina illo.

  Järgmädses oll’ täl plaanin pudõlihe panda Võro vaksal ja Taara kasarmu, a kas tä tuud tetä jõudsõ, ei mõista üldä.

  Huvitav om viil märki, et Kalde veljul es olõ ütelgi vällämõtlõja suunt.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja

  Toimõndusõlt: ku kiäki mäletäs Kalde Ernsti ja mõist timäst viil midägi huvitavat kõnõlda, kõlistagõ tel 78 22221 vai 56 606 494.
    
   
  VÕROMAA MUUSÕUMI PILT 
  Wõro Edison Kalde Ernst hindä tettü purilinnugi pääl. 
    
    
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin