Nummõr' 279
Urbõkuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsaeläjä elli talvõ häste üle
 • Uudissõ
   
 • Haanin jagati Hindätiidmise avvohindu
 •  
 • Rahvamuusikapido Osolan
 • Elo
   
 • Autoremondimiis Tsoorust: tegijäl tüüd jakkus!
 • Märgotus
   
 • Lõunõ-Eesti süä ja timä pardakk
 •  
 • Vinne «visiitkaarti» Eestin nätä ei taha
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Autopuut
  Kiri
  Perämäne külg
   
   
  Juhtkiri: Tõmbas iks miipott, mitte pall’asjüret kunt
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Tuu olõ-i õigõ jutt, et väikun kotussõn ei saa suuri asjo aia. Saa külh ja väega häste saa. Õnnõ ajaja piät hää olõma.

  Jah, rassõ om usku, et sändsen küläkesen nigu Tsooru (inemiisi veidemb ku 250) saa pitä autoremonditüükota ja tuu tüüga är ellä. A kae, saa külh, ku tegijä miis om.

  Sammamuudu om rassõ usku, et sändsen küläkesen nigu Osola (inemiisi 350 ümbre) käü egä nätäl kangitrenni tegemä päält 30 suurõ inemise. A jälki saa, ku hää treener om.

  Seo kuu algusõn sai jäl Maalehest lukõ, et väiku Lüllemäe kuul vana Võromaa veere pääl om perämädse kolmõ aastaga kasunu poolõ suurõmbas. Om kasunu, selle et kooli etteotsa sai teküs direktri, kiä om mõistnu väiku kooli väärtüst nii pall’o nõsta, et vanõmba tahtva ummi latsi sinnä panda.

  Ku mi tan Vanal Võromaal nakkami haldus- ja koolireformi asjo ajama, sis võisi sändsit asjo tähele panda.

  Kõnõldas «tõmbamisõst» ja mõtõldas tuu man õnnõ tuud, et suurõmb tõmbas vähämbät hindä poolõ nigu päiv maad. A periselt tõmbas inemiisi tuu, miä midägi väärt om.

  Kas hinnäst lahki lainanu mulkligaidsi uulitsidõga liin om maainemiisi jaos miipott vai hoobis pall’asjüret kunt? Kas maakunnakeskusõ gümnaasiumin iks om tuud väärt sissu, miä veeremaa opilaisi tõmbas? Vai ku piät nigunii kotost nii kavvõlõ keskkuuli käümä, et kodo saat õnnõ nädälivaihtusõs, sis tõmbasõ targõmbit joba Tarto vai Tal’na eliitkooli?

  Kaege ja märke perrä, avvolidsõ otsustaja!
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin