Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
    
   
  1950. aastagal Väimälähe ülekaemisõlõ tuudu vankri: Palo Kusta (takan) kaes, kas nuu iks kõrran omma. 
    
  Reke ravvuta suvõl, vankrit talvõl...
   
  Seod Eesti rahvatarkust omma ilosahe pruuknu Väimälä külän akadeemik Viljamsi nimelidse põllumajandusligu artelli tüülise.

  Artelli tegemisel 1948. aastal võeti pruukmistõ kõik kotusõ pääl tett põllumajandus tehniga, millega sutõti är tetä kõik tarvilidsõ tüü.

  Tehniga pidi hään kõrran olõma. Nii omgi seo pildi pääl nätä, kuis Viljamsi-nimelidse koloosi revisjonikommisjoni esimiis Palo Kusta(takan) kaes 1950. aasta talvõl üle keväjädses põllutüüs tarviligõ massinidõ tehnilist saisu. Pilti kaiõn või arvada, et kõik veovankri olli joonõn ja kevväi võisõ julgõlõ tulla...

  Ruusmaa Arthur
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin