Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
   
  Vähändä tsirgukõisi murõt!
   
  Edimädse siibuga targa tulli vasta aknid kolkma jo enne märdipäivä, a sis oll’ vällän viil küländ lämmi ja sai ültüs: uutkõ no, kooni lumi maaha tulõ, kiä teid keväjeni niimuudu süütä joud!

  Ku külmäs läts’, tull’ minnä puuti päävälillisiimnide perrä ja söögimajakõnõ telekaantenni manu üles panda.

  Isu om tsirgõl hää: ega nätäl lätt umbõs kilu siimnid.

  Prõllatsõl aol ei massa tsirgõlõ külh suurmid ega herkulid pakku, pudruhelbid ammuki! Kiä tiid, mea toolõ kraamilõ manu pandas, a tsirgu ei võta, ennembi omma söömäldä.

  Luudusõtarga ütläse, et ku tsirgõlõ süvvä panda, tulõ tuud terve talv kõrrast tetä, muidu lindas tsirgukõnõ kavvõst süümä ja ku medägi ei olõ ja ilm väega külm, või är koolda.

  Meil omma siski Võrumaal uman kotun, kon talvõl pall’u ei käü, suurõ lillivaasi traatõga aida kaartõ ala säetü. Nuu panõmi ka ilda sügüse alasi tsirkõ jaos süüki täüs. Ku tõnõkõrd kaeman saa käütüs, mea jänesä aian vai roti tarõn omma tennü, sis panõmi vahtsõ söögi kah. Aida pääl om tuulõvari ja mõnõ hainasiimnekese vai sainapalgi vahelõ jäänü mutuka tä säält õks löüd…

  Pandkõ õks tsirgõlõ süvvä, keväjäni om viil aigu.


  Nõlvaku Kaie
  Mehkamaalt (Harglõ khk)

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin