Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Kõik nakkas pääle tahtmisõst
   
  Päält Haameri talon käümist naksi märgotama, kuis külh üts maainemine tulõ vällä ka suurõst kah’ost ja sandist saisust, a tõnõ pakõ maalt är jutuga, et tä ei jõvva ahjo küttä ja moro päält lummõ är pillu.

  Olõ nõun Haameri Heikiga, et ekä tüüd saa oppi, a tahtmist tüüd tetä piät oppama joba väikust latsõst pääle. Ku iks maapoiskõnõ saa traktoriga sõita ja mutrivõtmit kätte tuvvõn massina säädmist oppi, sis jääs tälle tüütegemine esihindäst külge. Ja om hää tetä tüüd, midä mõistat ja minkast luku piät.

  Maaülikoolin ja muial ammõdikoolin om hulga sändsit nuuri, kiä maatüüd tetä tahtva ja mõistva. Näid es pidänü külh päält kooli lõpõtamist liina jätmä õnnõ tuuperäst, et egälütel olõ-i säänest essä vai unno, kiä truksa noorõ umma tallo vai ettevõttõlõ tüüle haard. Vai sekä tuu, et kodotallo vahtsõ tüükotussõ luumisõs om vaia tetä määnegi suurõmb rahasüst.

  Seo kotussõ pääl olnugi väega suurõs abis sääne regionaalarõngu programm, midä vana Võromaa jaos tetä tahetas. Programmi abiga tulnu maalõ tagasi hulga inämb sändsit Kaldoja Kareli sugutsit tahtmist täüs nuuri, kiä maaello edesi veevä.

  Looda, et no om ka riigil tahtmist seo programm iks tetä – kõik suurõ as’a nakkasõ jo pääle iks tahtmisõst.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin