Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  vundamendi valaja
   
    
  Rahva alostalast
   
  Kai tuud presidendi vastavõttu ja käeandmist ja veidükese hallõ naas’. No sai nätä pall’o hüvvi inemiisi ja kõik olli hinnäst üles löönü ja helksi ja... Es olõ sääl pall’osit hüvvi inemiisi, kedä ma tiiä ja kes tuuperäst, et president näid ei tiiä, veidemb hää ei olõ.

  Näütüses mu Võõpso naabrimiis Põnn. Ku mul pää haigõ oll’, olõ-s rohkõmb vaia ku üts kõnõ Põnnilõ võtta ja tä otsõ tuu 100 grammi vai 200 vai terve pudõli vällä, tull’ mu mano ja parand’ mu pää säälsaman är. Vai ku oll’ vaia keväjä uibuossõ lõigada, vai ku oll’ vaia, kiä paadi- vai saemoodorit putitasi, oll’ Põnn kõik aig olõman.

  Võõpso ja ülepää terve maa om säändsit hüvvi inemiisi täüs, a president näid ei tiiä. President tiid noid, kiä silmä jäävä, karjeristõ, ärieliiti. Noidõga om sääne jama, et vaihõpääl lätt tuu käepitsitüs hapnõs...

  Naksi mõtlõma, et kuiki mi olõ mitmõsugumadsõ, piät olõma midägi, mis meid kõiki kokko köüt: rikkit ja vaesit, ull’õ ja viil ullimbit.

  Midägi piät olõma, mis om kõigil inemiisil ütesugunõ... Pääle rahvusõ, keele, kultuuri, saisuisi ja rahaliidsi võimaluisi.

  Süük tuu ei saa olla: Põnn kiit kardokit, pand kuionu särekala sinnä pääle haudma, lõikas paar lipsu sibulat mano ja nõst kahvliga paar marineeritüt siint kõrvalõ. Tuu söögi hind om piaaigu null.

  Otsa pääle saanu inemise Tal’nan söövä vällän, kõrralik sisefilee nakkas 25 eurost pääle ja lätt 140 euroni vällä. Blue-tüüpi sisefileed saasi Põnn uma raha iist kats kõrda kuun süvvä, ülejäänü kuu piät tä näppu nutsutama.

  Ja sõs ma mõtli tuu eestläisi ütidse alostala vällä. Tuu om sitt! Süü sa midä tahat, olõ nii kimmä otsa pääle saanu ku olõt, sõida määndse massinaga sõidat, ku sa as’alõ läät, ja ütskõrd sa läät, sõs tuu om kõigil ütesugunõ, nii Põnnil ku presidendil, vallavaesõl ja Sõõrumaal, kur’ategijäl ja pühälmehel.

  Piässi tegemä Tamula järve viirde viil monumendi kah, miä näüdänü õigõhe rahva üttekuulumist, olevikku ja tulõvikku. Vai kiäki usk viil, et taa kõik siin ütspäiv sitastõ ei lõpõ?

   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin