Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
    
   
  Liini Enel,
  Veriora vallavanõmb
  Räpinä khk
   
    
  Inemiisi piät rohkõmb hoitma
   
  Arva, et vana Võromaa regionaalarõngu programm es tohtnu joht jäiä mõttidõ puudumisõ taadõ. Kaegõ kas vai taotluisi, mis ekkä Põlvamaa partnerluskogo taotlusvuuru saadõtas. Ku huvitavidõ ja mitmõsugumaidsi mõttidõ ja ka ettevõtlusõ jaos inemise tukõ küsüse! Puudu om õks rahast, mitte plaanõst.

  Ma ei olõ ministriga peri, et kultuurilõ andas joba küländ. Ma arva, et nii kultuuri ku aoluuväärtüisi ku ka rahva ütist mällo piät tugõma.

  Mu meelest om Setomaa programm hää näüde regionaalarõngu programmist. Edimält näüdäti iks umma piirkunda läbi kultuuritegemiisi ja sis naati otsma võimaluisi ka umma kultuuri müvvä. Täämbädses omma edimädse ettevõttõ tettü.

  Ei piä egä kõrd midägi vällä märgotama. Vanasõna ütles jo, et ull’ opp ummi, tark tõisi vikost. Tulõ tukõ piirkunna konkurentsivõimõ kasumist mitmõsugumaidsi tegemiisi kaudu.

  Tuuga olõ peri, et egä koolitusõ vai loengu seen, mis kultuuri ja aoluku tutvas tegevä, piäsi olõma praktilist kah.

  Pall’o rahha olõssi vaia ka seo kandi teie jaos ja mi umaperä võinu olla väikeisi kuulõ alalõhoitminõ. Sis es pidänü inemiisi siiä tuuma, nä joba olnu tah. Ma olõ kõgõ ütelnü, et mu jaos ei olõ liinah elämine määnegi kunst, a pere, kes tulõ toimõ maal, om avvosammast väärt!

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin