Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
    
   
  Rogenbaumi Monika,
  Taheva vallavanõmb
  Harglõ khk
   
    
  Vallavanõmba märgotasõ vana Võromaa regionaalarõngu programmi luumisõst
   
  Puudu om rahast, mitte plaanõst
   
  Veeremaa tulõ hindä kasus käändä

  Ma olõ nii mõtõlnu, et sääne programm pidänügi innekõkkõ säänest ettevõtlust tugõma, mis om kotussõga köüdetü. Olkõ tuu sis raha investiirmise, koolitusõ vai mõnõ muu as’a jaos.

  Arutimi Harglõ kandi inemiisiga «Maalõ elämä!» projektin ütenlüümist. Löüdsemi, et tuuga saa kimmäle õnnõ võita ja ilma jäiä olõki-i millestki.

  Kimmäle om vaia tukõ põra seon nukan elävit inemiisi. A oodami umma kogukunda ka vahtsit inemiisi, säälhulgan muidugi noid, kes omma kunagi lännü ja nüüt kodu tagasi tulõman.

  Midä nä võisi tan tetä – lisas mõnõlõ palgalidsõlõ ammõdikotusõlõ, mis meil om vällä pakku?

  Olõs vaia ettevõtjit inemiisi, kes sutasi paikkunna kaugusõ, veeremaa-staatusõ, luudusõ jms hindä kasus käändä (midä kotusõpääline inemine pidä sakõst esiki nõrkusõs).

  Niimuudu võisi nä nii pall’u tiini, et saasi hinnäst tuuga är elätä.

  Kõgõ rohkõmb pasnu meile mõttõ, mis omma köüdedü rohilidsõ mõtlõmisõga-tegemiisiga.

  Näütüses võinu mi kandin tüüd löüdä sepp, mesinik, puutüüd mõistva inemise, käsitüülise (esieränis illus olõs, ku näide hulgan olõs näütüses rahvarõividõ tegijä).

  Turismikõrraldajal olnu kah tüüd: vana Võrumaa üleslöüdmist väärt kotusõ, Läti om lähkün, mitmidõ marsruutõ-teenüsside köütmine.

  Pääle tuu võinu mi kandin olla mõni kultuuritalu – puhta eloviie keskus, talossõga piirkunna kombidõ, tagapõh’a, tüüvõttidõ näütämine-tutvastegemine, ravihainu ja puhta söögi kasvataminõ jms.

  Et umma müvvä, om vaia kuuntüüd suurõmbin piirkundõn, ja programm võisi tukõ ka ettevõtjidõ kuuntüüd laembalt.

  Mi külh loodami programmi pääle, mis mi inemiisi päälenakkamist tugõ ja saman mi kandi kultuurilist umaperrä vällä näütäs.
   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin