Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
   
  Tegemiisi Võromaal
   
  7.03. tege Võro folkloorifestivaal uma huuao vallalõ: kell 19 om tandsutarõ Võrol Balance’i klubin.

  Paiga pääl kõnõldas, midä saa nätä ja kuulda 19. Võro folkloorifestivaalil, midä peetäs 11.-15.07 ja mille nimi om seokõrd «Tel’e’». Päält tuu oppas Lepassoni Kadri tandsutarõn rahvatandsõ, tandsus mängvä lõõdsamehe Noormaa Tarmo, Ojasaarõ Toomas, Sika Valter, Lindmetsa Harri, Ojasaarõ ja Lepassoni pilliopilasõ.

  9.03. tulõ Oravil 7. küläpillimiihi päiv.

  Kell 17 saava kokko pillimehe ja kell 19 tulõ pido.

  16.03. kella 11-16 tulõ Sõmmõrpalo vallan Osola koolitarõn muusikalaat «Perimüsmuusikast levimuusikani».

  Opatas rahvapille ja muid pille mängmä, müvväs pille, tulõ konkurss «Muusik 2013». Konkursilõ omma oodõdu võiki mängmä pillimängjä ja pillipundi üle terve vana Võromaa. Teedüs tel 516 5751.

  16.03. kell 14 omma Võrol Kreutzwaldi muusõumin rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marju vahtsõ rahvameditsiiniraamadu kaejatsi.

  Autoriga aja juttu raamadu toimõndaja Kaaristo Maarja. Kõik huvilidsõ omma pallõldu.

  19.03. kell 11 tulõ Puigal 13. võrokeelitside näütemänge päiv.

  Lühkit näütemänge mängvä vana Võromaa kuulõ näütetrupi. Näütemängupääväl ülesastmisõs saa truppi kirja panda nikani ku 8.03. Kaema omma oodõdu kõik tiatrihuvilidsõ.


  UL

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin