Nummõr' 278
Urbõkuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abiprogramm avitagu tüükotussit tetä
 • Uudissõ
   
 • Kultuuritegemise saiva tukõ
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 •  
 • Uma Pido ja Uma Laulu võistlusõ lauluplaat
 • Elo
   
 • Ku laudan ruigas 4000 tsika...
 • Märgotus
   
 • Puudu om rahast, mitte plaanõst
 •  
 • Inemiisi piät rohkõmb hoitma
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Vastakaja
  Kiri
  Autopuut
   
  Kultuuritegemise saiva tukõ
   
  Rahvakultuuri keskusõ vana Võromaa kultuuriprogramm jagi minevä kuu võrokõisi umakultuuri ettevõtmiisi jaos päält 113 000 euro.

  Programm tugi umakultuurifestivaalõ: Uma Pido, Moisekatsi Elohelü, lõõtspillifestivaal Harmoonika, Võro folkloorifestivaal, Võro-Seto näütemängupäiv.

  Rahha anti perimüskultuuri suvõkuulõ ja laagridõ kõrraldamisõs: tukõ saiva Kaika suvõülikuul Moosten, perimüskultuuri suvõkuul Karilatsin, latsilaagri Lasval, 15. rahvapillilaagri Võromaal, Harglõ-Karula kihlkunna latsi suvõkuul, vana Võromaa päiv Harglõn, võro keele pesä Taivaskual.

  Toetusraha abiga antas vällä raamatit: koolilatsi kirätöie kogomik «Mino Võromaa», Adsoni Arturi luulõkogo, võrokeelitside ütlemiisi raamat, soomõ keelest võro kiilde pantuid raamatit ja kats võrokeelist aokirä Täheke nummõrd. Toeti ka ansambli Kirivane võrokiilse plaadi tegemist.

  Viil toeti suidsusanna-ettevõtmiisi ja vanaperädse ehitüskunsti filmi tegemist.

  Programmi toega läävä edesi võro keele oppaminõ latsiaia- ja koolilatsilõ, Uma Lehe välläandminõ, Tarto Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõ tegemise ja viil mitmõ ettevõtmisõ.


  UL

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin