Nummõr' 277
Radokuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
 • Uudissõ
   
 • Parõmba võro keele tundja koolinoorõ omma teedä
 •  
 • Suidsusannapaprõ omma UNESCO jaos valmis
 •  
 • Võrokeelitside näütemänge kogo
 •  
 • Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
 •  
 • Kiräsõnapäiv Adsoni majan
 • Elo
   
 • Võromaa poisi pasva sõaväkke
 •  
 • Vabadusõ lipp
 • Märgotus
   
 • Võro värmi
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
  Kiri
      
   
   
  Siska Richard ja timä mehidsepaku
   
  Mehiläne taht kah hällün maada....
   
  Nii arvas’ vast ka Rõugõ valla Sadramõtsa külä miis Siska Richard, kes maahasadanu pähnä tüvest tekk’ mehitside jaos mesipakkõ.

  Nii om pildistäjä J. Luik 1970. aastal pildi pääle võtnu Siska tettü jalgu pääl pikäle pakktaro, millel uhkõ vällälindamisõ mulgu, lastukatus, aidauss mesipuiõ tühästegemises ja puhastamisõs. Kuju poolõst nigu uhkõ häll, kon väiku latski maada tahtnu.

  Vai sis tõõnõ samast pähnast tett pistüline mesipakk, kon peremees esi hoolõga vällälindamismulkõl silmä pääl hoit, õkva ku kõrraldaja linnujuhtmiskeskusõn.

  Mõni turismitalopidäjä võissi noist vannost pildest härgütüst saia – sändse mesipaku omma küläliisile ilosa kaia.

  Ku kinkalgi om viil koton vai om kellegi man nännü sändsit uhkit vanaperätsit mehidsepakkõ, andkõ Umalõ Lehele teedä!


  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja

   
   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin