Nummõr' 277
Radokuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
 • Uudissõ
   
 • Parõmba võro keele tundja koolinoorõ omma teedä
 •  
 • Suidsusannapaprõ omma UNESCO jaos valmis
 •  
 • Võrokeelitside näütemänge kogo
 •  
 • Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
 •  
 • Kiräsõnapäiv Adsoni majan
 • Elo
   
 • Võromaa poisi pasva sõaväkke
 •  
 • Vabadusõ lipp
 • Märgotus
   
 • Võro värmi
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
  Kiri
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Vahtsõnõ taht harinõmist
   
  Iks peris illos oll’ kaia, kuis vagivahtsõnõ võrokõisi lipp edimäst kõrda korgõn mastin lehvse – 14. radokuu pääväl Kääpä kooli moro pääl kõrvuisi Eesti lipuga.

  Mitmõ lipu kingis saanu umavalitsusjuhi lubasi, et vahtsõnõ võrokõisi lipp nakkas näil sammamuudu lehvmä päält vallavalitsusõ ka koolimaja man.

  Mõnõ ütli külh, et nä piät tuuga viil harinõma, et võrokõisi lipp õkvalt sääne om. Oll’ jo tõnõ lipukavand kah illos ja miildü pall’odõlõ inämb.

  A ku suusati nädälivaihtusõl läbi lumidsõ kuusõmõtsa, kai kuusi ja lummõ, sis tull’ õkva sama tunnõ, ku võrokõisi lippu kaiõn. Võrokõsõ omma mõtsarahvas ja kuusõmõtsavärmi lipp lätt mi vaimuga kokko külh.

  A kimmähe om hulga inemiisi, kinkal om vaia viil lipuga harinõda. Looda, et nä iks harinõsõ ja võtva peräkõrd mi lipu umas.

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin