Nummõr' 277
Radokuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
 • Uudissõ
   
 • Parõmba võro keele tundja koolinoorõ omma teedä
 •  
 • Suidsusannapaprõ omma UNESCO jaos valmis
 •  
 • Võrokeelitside näütemänge kogo
 •  
 • Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
 •  
 • Kiräsõnapäiv Adsoni majan
 • Elo
   
 • Võromaa poisi pasva sõaväkke
 •  
 • Vabadusõ lipp
 • Märgotus
   
 • Võro värmi
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
  Kiri
    
   
  Ruitlasõ Olavi, vahemiis 
    
  Jummal ja eelektri
   
  Tehnoloogia edenes ja kõik as’a jääse kõrrast väikumbas. Mobiiltelehvooni, arvudi...

  Raamadu muutusõ õkvalt silmä all e-raamatis...

  Ku as’a läävä väega väikus, om tegemist nanoasjoga. Nanotehnoloogia võtt maailma üle.

  Inemise omma põra saaman ütstõõsõ takan nanoinemiisis.

  Tuu, et mi kihä poolõst suurõ paistumi, ei sekä meil aoga üten kävvü ja hindäle nanoajju ja nanomutsu hanki. Suur aju om inemisele aastatuhandit nuhtlusõs olnu...

  Kats asja om sõski olõman, midä ei saa kuigimuudu nanos käändä. Üts om viinaputõl ja tõnõ eelektri hind.

  Loogiga perrä piäs nanoaju nanotsilgast täüs jäämä, a peris elon om vastapite: midä nanomb aju, toda rohkõmb käräkat lätt!

  Tõsõ, eelektri puhul om tegemist usuas’aga. Ma ei saa 100% kimmäs olla, et tuu, mis tepslipesäst vasta näppe virotas, ülepää eelektri om.

  Eelektri om nigu jummal: kiäki ei olõ timmä uma silmäga nännü. A tsuskat näpu tepslihe, sõs tä nigu karistas sinno... Jummal jo kah võtt vahepääl vaivas ja karistas.

  Ega Eesti Energiä esi eelektrit tii. Nigu ei tii kerik jumalat. Tä om nigu kotus, kon energiä ütest liigist tõistõ muutus. Tä vahendas, noh... Nigu indiaanlaisi energiäpürämiit. Siist tulõ mõtõ, et jummal ja eelektri omma skeemi. Pürämiitskeemi!

  Mõlõmbat kaupa müvväs toda ostjalõ näütämäldä.

  A selgüs piäsi turu pääl olõma. Ku inemine pendsujaamast tsolkkütüst saa, sis om auto tiiperve pääl ja inemisel pill vallalõ.

  A mis saa, ku traati piten kah ütspäiv tsolkeelektrit tulõma nakkas? Mis mu plasmatelekas ütles? Ku mu külmäkapp üles sulas?

  Ma arva, et turumajandusõ puhul piäsi turu pääl mitu eelektrit olõma. Nigu om turu pääl mitu jumalat. Ja eelektrit piät saama nätä ja võrrõlda. Nigu harilikku ja erädiislikütet. Tuu rohilinõ eelektri om Strandbergi häüss. Ei mõista kiäki eelektrit värvi.

  Peräkõrd tulõs mõnõl ettevõtlikul Võromaa talomehel õks tuumatalo är tetä.

  Tulõs kõvva projektõ kirota, PRIA ja... naabrimehe kah avitasõ. Sõs saasi vast vabaturu päält jäl är minnä...


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin