Nummõr' 277
Radokuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
 • Uudissõ
   
 • Parõmba võro keele tundja koolinoorõ omma teedä
 •  
 • Suidsusannapaprõ omma UNESCO jaos valmis
 •  
 • Võrokeelitside näütemänge kogo
 •  
 • Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
 •  
 • Kiräsõnapäiv Adsoni majan
 • Elo
   
 • Võromaa poisi pasva sõaväkke
 •  
 • Vabadusõ lipp
 • Märgotus
   
 • Võro värmi
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
  Kiri
    
   
   
  Joosul olõ-i juuskmisõga tegemist
   
  Joosu mõisa nime kotsilõ võidas arvada, et tuu om saad juuskmisõst.

  Omma jo tuntu nöksäjä nime väikeisi mõisidõ kottalõ: Kitsõmõisa, Orikamõisa, Juudimõisa, Viira mõisa – vangimõisa. Sis võissi ka arvada, et Joosu om üts sääne mõisa, kon ori piät joostõn kõkkõ tegemä.

  Periselt tuu muiduki nii es olõ. Joosu mõisa om nime saanu üte herrä perrä.

  Saksa nimega mõisa Waimel-Neuhof (Vahtsõ-Väimälä) aeti Väimälä mõisast eräle 18. aastasaa algusõn.

  1749. aastal sai taast umaette rüütlimõisa, perändüseosa. Edimält müüdi tedä virka käest kätte.

  1774. aastal ost’ mõisa kolleegiumiassessor Justus Johann Ludwig Briesemann von Nettig.

  1784. aastal möi timä perijä mõisa vahtsõst edesi. Joba 1782. aastal ilmunu August Wilhelm Hupeli tiidmisraamatun om kats eestikeelist nimme: Joso mois ja Wastne Wäimare.

  Ristinimme Justus lühendedäs saksa keelen Just vai Jost . Tuud nimme tunni ka vana eestläse.

  Näütüses perekunnanime Just, Juust, Jost, Joost, Jostov jne omma kõik tuust edenimest saad, kuigi seo ilma aigu tunnus, et juust – tuu om jo midägi pehmet ja kõllast. A tuuaigsõ eestläse ütli seo piimäst saadu söögikraami kottalõ vinne lainsõnaga «sõir» vai saksa lainsõnaga «kääs», soomõ sõna «juusto» oll’ viil tundmalda.

  Käändmine Juust: Joosu om võrokõisi suun sündünü muud. Sääl om külh iinkujos sõna juusk: joosu.

  A tuud, kuimuudu tuuaigsõ võrokõsõ umma kiilt kääni: «Hõõ, vana Juust!» – «Hõõ, vana Joosu mõisa!», olõ-i kiäki kuuldnu, viil veidemb om vaharulli pääle võtnu.


  Saarõ Evar


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin