Nummõr' 277
Radokuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
 • Uudissõ
   
 • Parõmba võro keele tundja koolinoorõ omma teedä
 •  
 • Suidsusannapaprõ omma UNESCO jaos valmis
 •  
 • Võrokeelitside näütemänge kogo
 •  
 • Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
 •  
 • Kiräsõnapäiv Adsoni majan
 • Elo
   
 • Võromaa poisi pasva sõaväkke
 •  
 • Vabadusõ lipp
 • Märgotus
   
 • Võro värmi
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
  Kiri
   
  Kiräsõnapäiv Adsoni majan
   
  Võromaalt Sännäst peri kirämehe Adsoni Arturi hällüpäävä (3.02.) aigu saiva Underi ja Tuglasõ kirändüskeskusõ (UTKK) muusõumin kokko umakiilse kiräsõna sõbra.

  «Seo maja sainu vaihõl omma alalõ kõiki noidõ inemiisi suhtõ, kiä siin elänü omma,» niimuudu mõlgut’ kirämiis ja muusik Sommeri Lauri Tal’nan Rahumäel Adsoni Arturi ehitedün majan.

  Parhilladsõ UTKK kirändüsosakunna maja ehit’ Adson üten Underi Mariega 1933. aastagal. 1944 pagõsi nä säält vällämaalõ. Päält sõta elli tan majan kirämiis Tuglas.

  Adsonilõ pühendedül kirändüsõdagul kuuldsõ mõttit, miä köütse kokko võrokõsõ, Adsoni ja Sännä. Mõni oll’ Pärlijõõ veeren kar’an käünü, kirämiis Sommeri Lauri eläs Sännä lähkül Räestül ja kõnd egä päiv Adsoni latsõpõlvõpaiku pite.

  Sommeri Lauri kõnõl’ pikält tuust, kuis tä om arru saanu Adsoni ja Underi vaihõlidsõst köüdüssest.

  «Tuujaos oll’ vaia julgust, et nii kõvva armasta. Säänest lähküst, kon igätsüs ja peris elo kokko läävä, mi aol vast inämb ette ei tulõ,» märgot’ Sommer ja lugi Adsoni luulõtuisi esierälidse väega.

  Sommeri Lauri kõnõl’ ka mulke ja setodõ kiräsõnast. Tä lugi mulke Adamsoni Hendriku ja Lättemäe Eha loomingut, seto Vananurmõ Ilmari laulõ timä armastuskogost «Vii üle vii».

  «Adsonil ja Vananurmõl om mõlõmbal kodomaa-igätsüs: üts iksõ Rootsist Võromaad takan ja Vananurm ikk Vinnemaa ala jäänüt Setomaad,» märgot’ Sommer.

  Tulõva aasta saa 125. aastakka Adsoni sündümisest ja tuu hällüpäävä puhul plaanva UTKK ja Võro instituut vällä anda paksõmba raamadu Adsoni luulõtuisist.


  Allasõ Tiia


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin