Nummõr' 277
Radokuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
 • Uudissõ
   
 • Parõmba võro keele tundja koolinoorõ omma teedä
 •  
 • Suidsusannapaprõ omma UNESCO jaos valmis
 •  
 • Võrokeelitside näütemänge kogo
 •  
 • Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
 •  
 • Kiräsõnapäiv Adsoni majan
 • Elo
   
 • Võromaa poisi pasva sõaväkke
 •  
 • Vabadusõ lipp
 • Märgotus
   
 • Võro värmi
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
  Kiri
   
  Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
   
  Võrult peri kirämehe Raidaru Vole (Voldemari) 100. sünnüaastapäiv jäi sõbrapäävä lähküle ja Võru latsiraamadukogun kokku saanu inneskidse oppaja pühendi sõbrapääväpido timä loomingulõ.

  Raidaru Vole sündü 11.02. 1913 Võrun ja kuuli 10.08. 2006 Tartun. Tartu liina läts’ tä eläma, ku oll’ 17aastanõ.

  A Võru liin oll’ Volel kõgõ süämen ja meelen, nuu sõna omma kah üte timä raamadu kaasõ pääl – «Mo süämen ja meelen». A kõgo tunnõtumb raamat om iks «Poisid tänavalt», midä om ilmunu kolm trükkü.

  Latsiraamadukogu juhataja Laanpere Helle kõnõl’ kiränigu elust ja raamatist.

  Krimka sugõmidõga «Hõbelusikad» ilmu 1998. aastal, sis sai Raidaru Vole Kangro-nimelidse kirändüsavvuhinna.

  Võromaa inneskiidsi oppajidõ seldsi Astra inemise saiva kullõlda Raidaru muhedit võrukiilsit juttõ ja Riia (parhilla Kreutzwaldi) uulidsa pildikeisi luulõkogust «Tähevankrin».

  Näütemängutsõõr Võrukael Petrova Ira juhtmisõl kandsõ ette lühkeisi näütemänge, kats olli ka Raidaru Voldemari perrä lava pääle säetü.

  Muidoki käve väikudõ tiatritegijide jutt ka jalgpalli ümbre. «Jalgpall ja kalapüük – nuu olli as’a, millest Raidarul miildü kirota,» ütel’ Laanpere Helle.


  Valpri Liina

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin