Nummõr' 277
Radokuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
 • Uudissõ
   
 • Parõmba võro keele tundja koolinoorõ omma teedä
 •  
 • Suidsusannapaprõ omma UNESCO jaos valmis
 •  
 • Võrokeelitside näütemänge kogo
 •  
 • Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
 •  
 • Kiräsõnapäiv Adsoni majan
 • Elo
   
 • Võromaa poisi pasva sõaväkke
 •  
 • Vabadusõ lipp
 • Märgotus
   
 • Võro värmi
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
  Kiri
    
   
    
  Võrokeelitside näütemänge kogo
   
  Kõo Antsu (Ants Kõiv) vagivahtsõ näütemängõ kogomiku «Viiekõistõ rüänurmõn» tükü pasva mängmises külätiatrilõ.

  Kõo Antsu võro kuraasiga näütemängest saa hää pildi Võromaa elost-olost edimädse Eesti Vabariigi lõpust nikagu täämbädse pääväni.

  Kirotõdu omma neo Tal’na võrokõisi seldsi näütetsõõri jaos, a suuperätsit ja mahlakit tükke om hää ka tõisil mängi.

  Teema omma talodõ käestvõtminõ 1940. aastil (tükk «Perändüs»), mõtsavelli aig («Mõtsavele sõsar»), koloosõ algusaig («Viiekõistõ rüänurmõn»), mõtsavargidõ ja maa inemiisist tühäs jäämise aig («Puss»), Vinne sõaväest kõrvalõhoitmisõ aig («Velle»).Taan kõgõn avit’ ello jäiä võrokõisi kuraas ja nal’asuun.

  «Kõik naa omma õkva ku uma latsõ. Mõista-õi ütte tõsõst süämelähksempäs pitä,» ütel’ Kõo Ants. «Ku, sõs vast «Rüänurm». Taa oll’ edimäne ja ma kiroti taa õkva elost maaha – Ants sääl sehen olõ ma esi. Kõgõ inämp om mängit «Perändüst»: Tal’nan, Villändin, Võromaal, Haapsalun ja eski Prantsusõmaal. Tollõ tükü man avit’ minno Jaigi Juhan, mu latsõpõlvõ meelüskiränik.»

  Kogomikun «Viiekõistõ rüänurmõn» om ka üts Antsu vele, tunnõdu kirämehe Kõivu Madisõ näütemäng «Ketäs».

  Antsu tükü «Mõtsavelle sõsar» ja «Viiekõistõ rüänurmõn» tävvendäse-jakkasõgi Kõivu Madissõ võrokiilset Pekri-talo saagat («Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl», «Kähri kerko man Pekril», «Omavahelisi jutuajamisi tädi Emmaga»).

  «Viiekõistõ rüänurmõn» andsõ vällä Võro instituut, tugõsi Eesti Kultuurkapitaal. Kogomigu saava kingis vana Võromaa rahvaraamadukogo ja rahvamaja.


  Allasõ Tiia

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin