Nummõr' 72
Paastukuu 15. päiv
 
 
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
   
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tetäs umakeelitsit saatit
 •  
 • Võrumaal omma kõgõ külmembä üü
 •  
 • Võro kirämehe teivä «Tunnikontrolli»
 •  
 • Tulõ luulõvõistlus Adsoni Arturi avvus
 • Elo
   
 • Rotirahva õnnõtus: 16 sorka jäi handapiten kokku
 •  
 • Uma nimega vorst'
 •  
 • Luigaq külmähädän.*
 • Märgotus
   
 • Saamõ vahtsõstsünd
 •  
 • Latsi iist piä-i kiilt är käkmä!
 • Kagahii
  Küsümine
  Aholämmi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tulõ luulõvõistlus Adsoni Arturi avvus
   
  Mahlakuu 8. pääväl kell 14 tulõ vanan Sännä koolimajan võrokiilne luulõvõistlus «Sännä trubaduuri» Adsoni Arturi avvus.

  «Adsoni Arturilõ pühendet koolilatsi luulõvõistlusõ mõttõs om miilde tulõta Adsoni Arturit ja lukõ tõisigi kiränike võrokiilset loomingut,» andva võrokeelidse kirändüse huviliisilõ teedä võistlusõ kõrraldaja Võro instituut' ja Rõugõ vallavalitsus.

  Võrokiilse luulõ lugõmisõ võistlusõl võiva luulõtuisi lukõ kõiki vana Võromaa kuulõ eri vannusõn koolilatsõ.

  Lukõ või üte luulõtusõ vai osa võrokeelidsest jutust. Tuu või olla Adsoni vai mõnõ tõsõ võro kiränigu uma.

  Lugu vai luulõtus piässi olõma kooni säitsme minodi pikkunõ.

  Egäst koolist om oodõt kas üts' esinejä vai kõrraga 1–3 lugõjat.

  Kiä taht luulõvõistlusõlõ minnä, andku hindäst Võro instituudilõ teedä 20. tulõva kuu pääväs. Võrokeelitsit luulõ- ja juturaamatit saa kaia Võro instituudin, a naid lövvüs ka raamadukokõn.

  Parõmba lugõja ja näide oppaja saava ka avvuhinna. Ütes avvuhinnas omma priipiledi Kaika suvõülikuuli, miä tulõ timahava Vana-Koiolan.

  Seokõrdnõ luulõvõistlus om joba kuvvõs. Edimäst kõrda tetti Adsoni Arturi avvus luulõlugõmisõ võistlus 1999. aastagal, ku oll' kirämehe 110. sünnüaastapäiv.
   
  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Tahassi, et Vilja Selverist saassi võrokõstõ uma ja hää kauplus!

  A-Selveri päälik Taube Ain opsõ Vilja Selveri vallategemisõs är võrokeelidse tervitüse

   
     
   Uma Lehe sõbõr!