Nummõr' 276
Radokuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
 • Uudissõ
   
 • Contra vanaimä sai 102. sünnüpääväs latsõlatsõ latsõlatsõ
 •  
 • Kalavõistluisi aig
 •  
 • Laheda segäkuur pidi 5. sünnüpäivä võrokeelidse kontsõrdiga
 •  
 • Antas vällä Hindätiidmise avvohind
 • Elo
   
 • Piirikülä kuts nuuri
 • Märgotus
   
 • Ojatammõ Heilo: saiaküdsäjä saa kõrraga tüüd!
 •  
 • Koolikiusamisõst
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
    
  Taivatrepp
   
  Seo Niilusõ Jaani tettü pilt om peri Eesti Vabahussõa aost. Sõamehest telefonist pand 1919. aastal kuur’mada puust tettü telefoniposti otsa sidekaablit.

  Pilt tõi mullõ õkva silmi ette umbõs säändse sama trepi Suurõ Munamäe torni mano. Viil mõni aasta tagasi oll’ tornitii veeren olõva suvõniiripoodi man metallist retel-trepp, mis rahva seen sai tunnõtus ku «taivatrepp».

  Ma ronõ kah trepi tippu ja tõtõstõ tekkügi tunnõ, et olõ taiva piirini jõudnu.

  Arvada tuu taivatrepp sai iks pall’o kuulsas, et tä pia är kraamiti ja asõmõlõ suurõ munaga pesä panti. Kah’os seo motiiv nii häste ei tüüdä, Suurõ Munamäe suurust ja korgust oll’ taivatrepiga pall’o parõmb ja mõosamb selges tetä...


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin