Nummõr' 276
Radokuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
 • Uudissõ
   
 • Contra vanaimä sai 102. sünnüpääväs latsõlatsõ latsõlatsõ
 •  
 • Kalavõistluisi aig
 •  
 • Laheda segäkuur pidi 5. sünnüpäivä võrokeelidse kontsõrdiga
 •  
 • Antas vällä Hindätiidmise avvohind
 • Elo
   
 • Piirikülä kuts nuuri
 • Märgotus
   
 • Ojatammõ Heilo: saiaküdsäjä saa kõrraga tüüd!
 •  
 • Koolikiusamisõst
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Ruitlasõ Olavi, ull 
    
  Ull’us kolis pääliina
   
  Naftat meil ei olõ, gaasi kah mitte. Metalli maa seen ei olõ, mõtsan eläjit veidü, kala om vällä püvvet ja maaha parsõldõt.

  Inemiisi om veidü ja veidembäs jääs. Samal aol tull’ Tal’na liina aastaga 3000 inemist mano.

  Võrdlusõs: Antsla liinan eläs umbõs 1500 inemist.

  Üte hariligu valla üte ruutkilomiitre pääl eläs keskmädselt 9 inemist. Üteltpuult olõs nigu hallõ, tõsõltpuult, mu meelest ei olõ hätä!

  Om tävveste selge, et Eesti kats suurõmbat perräjäänüt varra omma tühjüs ja ull’us.

  Ull’us kolis Tal’nalõ, 3000 inemist aastan, ja tõnõ vara – tühjüs – õnnõ kasus!

  Mõnõkümne aastaga om meil üts ull’-liin ja üts suur tühi plats. Sääne, määnest ei olõ kongi Euruupan, sato kilomiitrit mõtsa ja putmalda luudust.

  Luudus tege esi tuu haldusreformi är, millega inemine toimõ ei tulõ. Vana kihlkunna olli nii suurõ, et inemise tulli toimõ.

  Nüüt tulõ üts liin, üts rahvas, üts ullimaja.

  Liinan omma kõik as’a ammu ull’õ jaos paigan. Om massulda ütistransport, vahtsõnõ hästetüütäjä perekunnamutõl, kon perren eläs üts lats, naanõ ja sponsor.

  Ku süä kisk luudusõ perrä, võit eläjäaida minnä, saat kärntõvõvapa rebäst vai kährikpinni nätä.

  Sõs es pidänü Tarto-Tal’na tiid nelärialdsõs ehitämä, a saanu tuu tii ülepää kinni panda.

  Ku mõni ull’ nüüt ikma naas’, et miä kultuurist saa, sõs mu vanaesä ütel’, et kultuur om väidse ja kahvliga süümine. Tuud tetäs ull’-liinan kõik aig ja tuuga saa egä ull’ toimõ.

  Tõnõ kultuur om tuu, mis eläjäle ala pandas, a tuu om vällä koolnu, selle et lehmä ei olõ ull’ muialt ku «Siin me oleme» filmist nännü.

  Mu nägemise perrä ei jää peräkõrd Võromaalõ kedägi muud pääle Pulga Jaani, Kama Kaido ja Rahmani Jani. Istva sääl, umblõsõ võro lippu ja vahel viskasõ tsilga viina kah.

  A silm hoitas pääl, luuduskaamõra om kõik aig takan ja nii ku nä sääl veidükese ulli juttu ajama nakkasõ, nii tulõ massulda transport perrä.

  Käe sälä taadõ, ull’-liina ja opatas väidse ja kahvliga süümä.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin