Nummõr' 276
Radokuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
 • Uudissõ
   
 • Contra vanaimä sai 102. sünnüpääväs latsõlatsõ latsõlatsõ
 •  
 • Kalavõistluisi aig
 •  
 • Laheda segäkuur pidi 5. sünnüpäivä võrokeelidse kontsõrdiga
 •  
 • Antas vällä Hindätiidmise avvohind
 • Elo
   
 • Piirikülä kuts nuuri
 • Märgotus
   
 • Ojatammõ Heilo: saiaküdsäjä saa kõrraga tüüd!
 •  
 • Koolikiusamisõst
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
    
  Laheda segäkuur pidi 5. sünnüpäivä võrokeelidse kontsõrdiga
   
  Minevä riidi (1.02.) oll’ Vana-Koiola rahvamajan pido: Laheda segäkoori 5. sünnüpäiv. Sünnüpääväkontsõrdi kava oll’ puhtana võrokeeline. Segäkoori etteastmiisi «segäsi» valla näütetsõõri rahvas. Ka seo pildi pääl om koorirahva sian mõni noist nätä.

  Segäkoori dirigent om Määri Andres ja abidirigent Oviiri Aino. Pido oll’ väkev ja kuuri oll’ tervütämä tulnu hulga uma ja naabrivaldu rahvast.

  Ojari Triinu jutt ja pilt

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin